Vervolgstappen

Uitbetaling

Na je online aanvraag tot uitbetaling en de controle van de extra gegevens door het Agentschap Innoveren & Ondernemen, wordt de hinderpremie zo snel mogelijk op je rekening gestort.

De hinderpremie kan reeds voorafgaand aan de ernstige hinder door werken worden toegekend.

Controle

Agentschap Innoveren & Ondernemen kan altijd controles uitvoeren. Wanneer uit de controle blijkt dat geen premie mocht worden uitbetaald of dat een te hoge premie werd uitbetaald, kan er een terugvordering gebeuren.

Terugvordering

De premie wordt pro rata temporis teruggevorderd binnen 5 jaar na de datum van de aanvraag als de voorwaarden van het decreet van 15 juli 2016 en de uitvoeringsbesluiten ervan niet worden nageleefd, tenzij de niet-naleving het gevolg is van overmacht.

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal de terugvorderingsbeslissing per brief bekendmaken aan de onderneming.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail