Winkelstraat in Gent met openbare werken aan de gang

Hinderpremie

Terug naar Sluitingspremie

Je komt niet in aanmerking voor een hinderpremie?

Ondernemers die geen hinderpremie kregen, kunnen in specifieke gevallen toch recht hebben op een sluitingspremie.

Voor wie?

Ook al kreeg je geen hinderpremie, dan kan je in enkele specifieke gevallen toch een sluitingspremie aanvragen:

  • als je onderneming behoort tot de detail­handel (‘winkeliers’), de horeca en diensten waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is en als de vestiging gelegen is buiten de hinderzone;
  • of als je onderneming behoort tot een beperkt aantal vrije beroepen en diensten die niet buiten de praktijkmuren of fysieke grenzen van de vestiging te organiseren zijn zoals huisarts, specialist, tandarts, psychiater, kinesist, dierenarts, advocaat, notaris, fotograaf, makelaar in onroerend goed, verhuurder van divers materieel, cateraar, uitbater van een kampeerterrein, een drukkerij of een uitgeverij ongeacht of de vestiging gelegen is binnen of buiten de hinderzone.

Hinderzone

Om een zone met ernstige hinder te bepalen, wordt gekeken naar de geregistreerde gegevens in het GIPOD, de databank van wegenwerken.

Alle wegvakken en kruispunten die overlappen met de GIPOD-werkzone, vormen de hinderzone. De GIPOD-werkzone is de zone waarbinnen de wegenwerken worden uitgevoerd. Een wegvak is het gedeelte van de weg tussen twee opeenvolgende kruispunten.

Aanvaardbare activiteiten

Bekijk hier de lijst van de aanvaardbare activiteiten voor de toekenning van deze premie (NACE-codes vermeld als groep 1 of als groep 2).

Bewijslast

De onderneming moet de getroffen vestiging tijdelijk sluiten. De vestiging moet voor minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen volledig gesloten worden en de sluiting moet het gevolg zijn van de ernstige hinder door werken.

Aan de onderneming wordt expliciet gevraagd aan te tonen dat de sluiting het gevolg is van de werken. Dat kan gebeuren aan de hand van bewijsmateriaal in de vorm van duidelijke foto’s van de huidige situatie, relevante mededelingen of berichten die je ontvangen hebt over de werken, specifieke informatie op de website van je onderneming, … Dat bewijsmateriaal laad je tijdens de online aanvraag als bestand op.

Bedrag

De sluitingspremie die niet volgt op een hinderpremie bedraagt ook 80 euro per sluitingsdag en krijg je vanaf de 8ste kalenderdag van de sluiting.

De sluitingspremie kan per onderneming maximaal voor de duur van de hinderperiode worden toegekend. De sluitingsperiode is een aaneensluitende periode van sluitingsdagen. Je kan deze in blokken van maximaal 30 kalenderdagen aanvragen. Als je langer gesloten blijft, kan je dus meerdere sluitingspremies aanvragen.

Wanneer de getroffen vestiging op weekbasis minder dan 5 dagen open is, kan de sluitingspremie alleen worden toegekend voor de sluitingsdagen waarop de vestiging in normale omstandigheden open zou zijn. In dergelijk geval kan de sluitingspremie dus niet voor alle dagen van de opgegeven sluitingsperiode worden toegekend.

Een voorbeeldje:

Een dokter is niet bereikbaar en moet zijn praktijk 63 dagen sluiten door openbare werken. Hij komt niet in aanmerking voor een hinderpremie gezien dit een vrij beroep is maar kan wel een sluitingspremie aanvragen:

Schema voorbeeld sluitingspremie en geen hinderpremie

Aanvraagprocedure

Je kan de afzonderlijke sluitingspremie ook online aanvragen via de webapplicatie van de hinderpremie. Dit kan op zijn vroegst op de startdatum van de werken, en uiterlijk op de startdatum van de sluitingsperiode.

Uitzondering: Niet-btw-plichtige ondernemingen die een vrij beroep uitoefenen en de afzonderlijke sluitingspremie wensen aan te vragen, dienen zich aan te melden via hinderpremie@vlaio.be.

Vervolgstappen

De ingevulde gegevens en sluitingsperiode en het opgeladen bewijsmateriaal worden systematisch gecontroleerd en geverifieerd door Agentschap Innoveren & Ondernemen. Bij een ongunstige beslissing over de aanvraag, stelt het agentschap de onderneming schriftelijk in kennis en motiveert de weigering.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail