Hoeveel bedraagt de hinderpremie?

De hinderpremie bedraagt altijd € 2000.

De hinderpremie kan per onderneming maximaal één keer per jaar en één keer per periode van hinder worden toegekend.

De periode van hinder is een aaneensluitende periode van ernstige hinder, veroorzaakt door één of meerdere grondwerk(en) die geheel of gedeeltelijk op hetzelfde moment worden uitgevoerd. Voor een grondwerk van meer dan een jaar of voor meerdere overlappende grondwerken die samen meer dan een jaar duren, kan de hinderpremie dus maar één keer worden toegekend.

Contact

 

 

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail