GREEN investeringssteun

Wat houdt de GREEN investeringssteun in?

 

Voor je verder leest over de mogelijkheden van GREEN investeringssteun, ga je best na of ...

 • de technologie waarin je wenst te investeren opgenomen is in de technologieënlijst van de ecologiepremie+.  Als je technologie op de lijst staat, vraag dan steun aan via de ecologiepremie+ (en niet bij GREEN). Bekijk hiervoor de lijst en filter op thema.
 • je investeringen wettelijk verplicht zijn. Deze investeringen komen immers niet in aanmerking voor ecologiesteun van VLAIO. Denk hierbij aan investeringen om te voldoen aan:
  • Europese of Vlaamse normen
  • verplichtingen in het kader van energiebeleid Vlaanderen(externe link) (bijv. energie-audit, energiebalans, energieprestatieregelgeving)
  • de voorwaarden opgenomen in de omgevingsvergunning
 • je nog niet gestart bent met investeren. Projecten mogen ten vroegste starten in de maand die volgt op de maand waarin de steunaanvraag werd ingediend.

Lees zeker ook de beoordelingscriteria na. Het is sterk aangeraden om een vooraanmelding in te dienen alvorens een volledige steunaanvraag op te maken.

 

Je kan GREEN investeringssteun aanvragen voor investeringen in vergroening, elektrificatie of energie-efficiëntie.

Vergroening

We spreken van ‘vergroening’ als een onderneming investeert om voor een bedrijfsproces over te schakelen van fossiele brandstoffen (zoals aardgas, diesel, stookolie, …) naar een groene energiebron. Onderstaande energiebronnen komen in aanmerking voor GREEN investeringssteun:

! Opgelet - de volgende toepassingen komen niet in aanmerking voor GREEN:

 • standaard warmtepompen voor klimatisatietoepassingen 
 • PV-panelen, windturbines of andere technologieën om elektriciteit te produceren die reeds als standaard beschouwd worden of die reeds financieel ondersteund worden

Voor andere technologieën om bedrijfsprocessen te vergroenen, is ook steun mogelijk als de technologie voldoende innovatief is, onder de thema’s van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) valt, en voldoet aan de beoordelingscriteria voor GREEN investeringssteun. Voor deze projecten bevelen we sterk aan om een vooraanmelding in te dienen.

Elektrificatie

We spreken van ‘elektrificatie’ als een onderneming investeert om voor een proces op fossiele brandstoffen (bijv. aardgas, stookolie, …) integraal over te schakelen naar elektriciteit. 

! Opgelet - hybride installaties zijn niet steunbaar binnen GREEN. Alleen investeringen die een processtap integraal vergroenen of elektrificeren en waarbij de onderneming niet langer de keuze heeft om die processtap op fossiele energie te doen draaien zijn steunbaar. Het moet steeds mogelijk zijn om verder te evolueren richting koolstofneutraliteit. In uitzonderlijke gevallen waar maximaal omgeschakeld wordt naar elektriciteit zijn er ook mogelijkheden binnen GREEN. In zo’n gevallen adviseren we je eerst het vooraanmeldingsformulier in te vullen om zo te weten te komen of je investering kans maakt.

Energie-efficiëntie

De weg naar een duurzamer energiegebruik begint bij minder energie verbruiken. Daarom is ook steun mogelijkheid voor investeringen om de energie-efficiëntie van je bedrijfsprocessen te verhogen. Denk bijvoorbeeld aan vernieuwende aanpassingen aan het productieproces, warmte-koude opslag, ….

! Opgelet - via GREEN investeringssteun kan je alleen subsidies krijgen voor technologieën die verder gaan dan wat ingeburgerd is. Daarom kan je geen steun krijgen voor standaardinvesteringen zoals thermische isolatie, aanpak gebouwschil, hoogrendementsglas, efficiëntere verlichting, toerentalregeling van compressoren, elektrische wagens, aansturen van zonnepanelen, …

 

Klimatisatie: wanneer ecologiepremie+ en wanneer GREEN investeringssteun?

Wat klimatisatie betreft, is er enkel steun mogelijk voor bepaalde technologieën en enkel indien het gaat om klimatisatie van niet-residentiële gebouwen (of woonzorgcentra). Voor klimatisatie van residentiële gebouwen is via VLAIO geen steun mogelijk. In de subsidiedatabank vind je welke steun je wel kan krijgen.

Voor bepaalde technologieën is steun mogelijk voor investeringen in klimatisatie via de ecologiepremie+ en GREEN. Bekijk eerst de mogelijkheden via de ecologiepremie+ binnen het thema warmte en koeling.  Als je niet in aanmerking komt voor de ecologiepremie+, bekijk dan of je voldoet aan de voorwaarden voor GREEN investeringssteun.

 

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail