Green investment subsidy

What does the GREEN investment subsidy entail?

 

Voor je verder leest over de mogelijkheden van GREEN investeringssteun, ga je best na of ...

 • de technologie waarin je wenst te investeren opgenomen is in de technologieënlijst van de ecologiepremie+.  Als je technologie op de lijst staat, vraag dan steun aan via de ecologiepremie+ (en niet bij GREEN). Bekijk hiervoor de lijst en filter op thema.
 • je investeringen wettelijk verplicht zijn. Deze investeringen komen immers niet in aanmerking voor ecologiesteun van VLAIO. Denk hierbij aan investeringen om te voldoen aan:
  • Europese of Vlaamse normen
  • verplichtingen in het kader van energiebeleid Vlaanderen(externe link) (bijv. energie-audit, energiebalans, energieprestatieregelgeving)
  • de voorwaarden opgenomen in de omgevingsvergunning
 • je nog niet gestart bent met investeren. Projecten mogen ten vroegste starten in de maand die volgt op de maand waarin de steunaanvraag werd ingediend.

Lees zeker ook de beoordelingscriteria na. Het is sterk aangeraden om een vooraanmelding in te dienen alvorens een volledige steunaanvraag op te maken.

 

The subsidy targets companies that invest in:

 • transitioning from fossil fuels (such as heating oil, natural gas and diesel) to electric power or green energy (such as biogas and green or blue hydrogen) (Greening Theme)
  and/or
 • reducing their overall energy consumption (Energy Efficiency Theme).

The following investments are not eligible:

 • investments in technologies included in the Limitative Technology List (LTL) of the ecology premium+ subsidy. These investments must be submitted through ecology premium+. However, you may split projects or investments to submit the different parts through different subsidy instruments;
 • investments to meet legal requirements (e.g. related to standards to be met, environmental permits, energy policy agreements and sector federation agreements, etc.). Investments must clearly go beyond what is required by law.

Greening theme - switching to green energy or electricity

‘Greening’ refers to an end user replacing fossil fuels (such as natural gas, diesel, heating oil, etc.) with the use of green heat, green cooling, electric power, green hydrogen, blue hydrogen or residual heat or cold.

Green energy carriers subsidized in this call are:

 • Heat, coming from:
  • Renewable energy sources.
   Renewable energy sources that can be supported by GREEN investment subsidy include: solar thermal energy (other than PV or solar photovoltaic panels), geothermal, ambient (excluding air-powered heat pumps), tidal, wave and other ocean energy, hydropower, biomass meeting the sustainability criteria of RED II, gas from sewage treatment plants and biogas.
  • Green hydrogen: produced from green electricity
  • Blue hydrogen: hydrogen produced from fossil fuels with carbon separation (carbon capture) and permanent storage (carbon storage) or use of the captured carbon emissions (carbon utilisation).
  • Residual heat
 • Electrification (example: making a natural gas-powered process electric)

! Attention - not eligible:

 • solid or liquid biomass that does not meet RED II sustainability criteria
 • ambient air (example: air-powered heat pump)
 • landfill gas
 • PV panels, wind turbines, or other ways to produce electricity

Elektrificatie

We spreken van ‘elektrificatie’ als een onderneming investeert om voor een proces op fossiele brandstoffen (bijv. aardgas, stookolie, …) integraal over te schakelen naar elektriciteit. 

! Opgelet - hybride installaties zijn niet steunbaar binnen GREEN. Alleen investeringen die een processtap integraal vergroenen of elektrificeren en waarbij de onderneming niet langer de keuze heeft om die processtap op fossiele energie te doen draaien zijn steunbaar. Het moet steeds mogelijk zijn om verder te evolueren richting koolstofneutraliteit. In uitzonderlijke gevallen waar maximaal omgeschakeld wordt naar elektriciteit zijn er ook mogelijkheden binnen GREEN. In zo’n gevallen adviseren we je eerst het vooraanmeldingsformulier in te vullen om zo te weten te komen of je investering kans maakt.

Energy Efficiency Theme

The first step toward more sustainable use of energy is to use less energy. If energy is used more efficiently for your core activities, you can also receive subsidy (e.g., through adjustments to the production process, thermal storage, etc.). Core activities are activities that are primarily production-related.

What does not qualify?

 • The technology in which will be invested must exceed standard technology. Standard investments such as thermal insulation, more efficient lighting, speed control of compressors, building management systems, making the vehicle fleet more sustainable, solar panel control etc. are not eligible for subsidy. 
 • Investments only related to the building, vehicle fleet, etc. are not eligible.  
 • Investment in new fossil technologies is not eligible unless it is about upgrading residual heat.
 

Klimatisatie: wanneer ecologiepremie+ en wanneer GREEN investeringssteun?

Wat klimatisatie betreft, is er enkel steun mogelijk voor bepaalde technologieën en enkel indien het gaat om klimatisatie van niet-residentiële gebouwen (of woonzorgcentra). Voor klimatisatie van residentiële gebouwen is via VLAIO geen steun mogelijk. In de subsidiedatabank vind je welke steun je wel kan krijgen.

Voor bepaalde technologieën is steun mogelijk voor investeringen in klimatisatie via de ecologiepremie+ en GREEN. Bekijk eerst de mogelijkheden via de ecologiepremie+ binnen het thema warmte en koeling.  Als je niet in aanmerking komt voor de ecologiepremie+, bekijk dan of je voldoet aan de voorwaarden voor GREEN investeringssteun.

 

Contact

Address
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussels
Belgium

Telephone