GREEN investeringssteun

Vanaf 1 juli zijn de voorwaarden voor de instrumenten ecologiesteun gewijzigd. Lees meer

Hoe vraag je GREEN investeringssteun aan?

Je kan GREEN-investeringssteun aanvragen tot eind 2025 of tot uitputting van het budget.

De projecten worden behandeld in volgorde van datum van indiening. Een voorwaarde hierbij is dat de ontbrekende informatie binnen de twintig werkdagen wordt aangeleverd.

GREEN investeringssteun aanvragen doe je via onderstaande stappen:

 • 1

  Neem contact op met een VLAIO bedrijfsadviseur

  Je vraagt via het aanmeldingsformulier een voorbespreking aan. Tijdens dit gesprek luistert de bedrijfsadviseur naar jouw investeringsplannen. De adviseur kan een eerste indicatie geven of de investering voor GREEN steun in aanmerking komt. Na dit gesprek weet je waar de aandachtspunten liggen voor het opmaken van een goede steunaanvraag. Deze begeleiding is volledig gratis en alle informatie wordt strikt confidentieel behandeld.

 • 2

  Je doet de subsidieaanvraag via de roze knop "aanvragen" in het menu hierboven waar je volgende documenten in oplaadt:

Projectbeschrijving

De projectbeschrijving omvat de inhoudelijke aspecten van de aanvraag. 

Dit is een beknopte beschrijving van:

 • de activiteiten van de onderneming en de vestiging waar de investering zal gebeuren
 • het project met de geplande ecologie-investeringen
 • de vergelijkbare standaardinvestering
 • de bijdrage aan o.a. milieu- en klimaatdoelstellingen, inclusief een berekening ervan
 • een stand van zaken in verband met de omgevingsvergunning
 • een verklaring op eer om te bevestigen dat de ecologie-investeringen niet wettelijk verplicht zijn en dat voor de investering geen andere steun gevraagd of verkregen wordt

Projectbegroting

Alle CAPEX en OPEX kosten voor en de milieu-impact van zowel de ecologie-investering als de standaardinvestering moeten genoteerd worden in het Excel formulier van de aanvraag. Breng ook de in- en output van het proces in kaart.

Ontvankelijkheidscheck

VLAIO zal de aanvragen na indiening beoordelen op basis van onderstaande ontvankelijkheidscriteria:

 • De aanvrager voldoet aan de voorwaarden voor indiening op ondernemingsniveau (sectie 3.1 van de GREEN-handleiding)
 • De aanvrager voldoet aan de voorwaarden voor indiening op projectniveau (sectie 4.1 van de GREEN-handleiding)
 • De aanvrager investeert in een technologie die binnen de scope van GREEN past (sectie 4 van de GREEN-handleiding)

VLAIO beslist of de aanvraag al dan niet ontvankelijk is. Als de aanvraag niet ontvankelijk is, brengt VLAIO de steunaanvrager daarvan op de hoogte via e-mail en via het overheidsportaal eBox Enterprise, de beveiligde elektronische brievenbus van jouw onderneming.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail