GREEN investeringssteun

Hoe vraag je GREEN investeringssteun aan?

GREEN investeringssteun aanvragen doe je via onderstaande stappen:

 1. Vooraanmelding: neem contact op met een VLAIO bedrijfsadviseur
  Je vraagt via het aanmeldingsformulier een voorbespreking aan. Tijdens dit gesprek luisteren we naar jouw investeringsplannen en vertellen we je of ze kans maken op subsidiëring. Na dit gesprek weet je waar voor jouw project de aandachtpunten liggen voor het opmaken van een goede subsidieaanvraag.
 2. Je doet de subsidieaanvraag via de roze knop "aanvragen" in het menu hierboven waar je volgende documenten in oplaadt:
  1. de projectbeschrijving (in Word of Pdf) 
  2. de projectbegroting (in Excel) 
  3. bepaling grootte onderneming (in Word)

Projectbeschrijving

De projectbeschrijving omvat de inhoudelijke aspecten van de aanvraag. 

Dit is een beknopte beschrijving van:

 • de activiteiten van de onderneming en de vestiging waar de investering zal gebeuren
 • het project met de geplande ecologie-investeringen
 • de vergelijkbare standaardinvestering 
 • de bijdrage aan o.a. milieu- en klimaatdoelstellingen, inclusief een berekening ervan
 • een stand van zaken in verband met de omgevingsvergunning.

Projectbegroting

Alle kosten voor zowel de ecologie-investering als de standaardinvestering moeten genoteerd worden in het Excel formulier van de aanvraag. Breng ook de in- en output van het proces in kaart. 

De projectoproep loopt tot eind 2024 of tot uitputting van het budget. Als het saldo niet voldoende is om de eerstvolgende steunaanvraag volledig te steunen, wordt met het saldo geen steun meer toegekend. Tenzij de eerstvolgend steunaanvrager akkoord gaat met de toekenning van het nog resterende saldo. 

De projecten worden behandeld in volgorde van datum van indiening, voor zover de termijn voor het aanleveren van ontbrekende informatie wordt nageleefd (12 werkdagen).

Ontvankelijkheidscheck

VLAIO zal de aanvragen na indiening beoordelen op basis van onderstaande ontvankelijkheidscriteria:

 • de aanvrager voldoet aan de voorwaarden voor indiening zoals vermeld in punt 3 en 4 van de GREEN-handleiding
 • de projectkosten bedragen minstens € 50.000 zoals vermeld in punt 6 van de GREEN-handleiding
 • de aanvraag is tijdig en volledig ingediend zoals vermeld in punt 7 van de GREEN-handleiding
 • de onderneming is nog niet gestart met investeren zoals vermeld in punt 8 van de GREEN-handleiding
 • de investering is op geen enkele wijze wettelijk verplicht zoals vermeld in punt 3 van de GREEN-handleiding

GREEN investeringssteun mag niet gecumuleerd worden met andere overheidssteun. Dit betekent dat de onderneming geen steun mag aanvragen voor dezelfde in aanmerking komende investeringskosten bij verschillende organisaties en/of steuninstrumenten. Dit betekent dat er bijvoorbeeld geen overlap toegestaan is bij oproepen van VLAIO en VEKA, dat er geen overlap mag zijn tussen premies van Fluvius en steun via VLAIO, … .

VLAIO beslist of de aanvraag al dan niet ontvankelijk is. Als de aanvraag niet ontvankelijk is, brengt VLAIO de steunaanvrager daarvan schriftelijk op de hoogte.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail