Vooraanmelding oproep GREEN

Dit formulier fungeert als vooraanmelding om na te gaan of een project in aanmerking kan komen voor de oproep GREEN (Groener en Efficiënter Energieverbruik in de Industrie). Het formulier vormt geen onderdeel van de evaluatie. De meer uitgebreide steunaanvraag dien je pas in een volgende fase op te maken. Dit formulier vul je in het Nederlands in. Nadat je deze vooraanmelding hebt ingediend zal je gecontacteerd worden door VLAIO.

A. Aanvragende onderneming
Naam contactpersoon
B. Het project
Geef hierbij aan hoe dit project leidt tot duurzaam energieverbruik (bijv. kwantificeer de reductie in energieverbruik of CO2-eq emissiereductie).