Globalisatiemechanisme 2021

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Je kan tot en met 13 juni 2022, 20u een aanvraag indienen.

Hoe vraag je het globalisatiemechanisme 2021 aan?

Bij de aanvraag zullen een aantal bewijsstukken verplicht moeten opgeladen worden. Gebruik enkel de in te vullen documenten die VLAIO hiervoor ter beschikking stelt.

Hoe vraag je het globalisatiemechanisme 2021 aan?

De aanvraag moet online ingediend worden.

Een aanvraag indienen is mogelijk vanaf 16 mei 2022 tot en met 13 juni 2022, 20u.

Ook deze steunmaatregel werd aangemeld bij Europa onder de Tijdelijke Kaderregeling COVID-19. De Tijdelijke Kaderregeling COVID-19 loopt af op 30 juni 2022. Dit betekent dat VLAIO je steunaanvraag Corona globalisatiemechanisme uiterlijk op 30 juni 2022 moet beslissen. Gelet op deze strikte deadline zal de uiterste indieningsdatum van 13 juni 2022, 20u strikt toegepast worden.

Neem zeker de handleiding en de veel gestelde vragen door alvorens je aanvraag te starten. Nog nooit online een subsidie aangevraagd bij VLAIO? Lees hoe je je kan aanmelden voor de online aanvraag.

Bij de aanvraag zullen volgende gegevens moeten ingevuld worden:

 • de omzet, exclusief btw, per kwartaal volgens de ontvangstbewijzen van de btw-kwartaalaangiftes uit de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019
 • de omzet, exclusief btw, per kwartaal volgens de ontvangstbewijzen van de btw-kwartaalaangiftes uit de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021
 • de niet gedekte vaste kosten, zijnde het verlies voor aftrek van belastingen voor het kalenderjaar 2021, zoals berekend voor code 9903 van de jaarrekening
 • de tewerkstellingsgegevens in gemiddeld aantal voltijdsequivalenten voor het kalenderjaar 2019:
  • RSZ-ingeschreven personeel
  • actief werkende vennoten
  • uitzendkrachten aangesteld via een uitzendkantoor of een sociaal bureau voor kunstenaars
  • jobstudenten
  • factuurbedrag (som van alle in aanmerking komende facturen), exclusief btw, dat je betaalde voor de tewerkstelling van medewerkers van dienstenleveranciers in deze periode

Verplichte bewijsstukken

Bij de aanvraag moeten een aantal stavingstukken verplicht opgeladen worden:

De beslissing wordt per e-mail meegedeeld aan de onderneming.

Hoe vraag je de uitbetaling van het globalisatiemechanisme 2021 aan?

De onderneming kan de uitbetaling aanvragen zodra de jaarrekening met betrekking tot het kalenderjaar 2021 werd neergelegd en beschikbaar is voor controle door VLAIO.

Gebruik onderstaande knop om terug naar je online dossier te gaan.

  Volgende documenten moeten verplicht opgeladen worden bij de aanvraag tot uitbetaling van de toegekende steun:

  • loopbaanattesten van de actief werkende vennoten
  • attest van het uitzendkantoor of een sociaal bureau voor kunstenaars met vermelding van het gemiddeld aantal voltijdsequivalent tewerkgestelde uitzendkrachten in 2019
  • attest van het sociaal secretariaat met vermelding van het gemiddeld aantal voltijdsequivalent tewerkgestelde jobstudenten in 2019
  • de facturen van 2019 van de dienstenleveranciers betreffende de inzet van medewerkers van de dienstenleverancier
  • proef- en saldibalans van het kalenderjaar 2021

  Contact

  Adres
  Agentschap Innoveren & Ondernemen

  Koning Albert II-laan 35 bus 12
  1030 Brussel
  België

  Telefoon