Globalisatiemechanisme 2021

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Je kan tot en met 13 juni 2022, 20u een aanvraag indienen.

Hoeveel steun kan toegekend worden?

De steun bedraagt 10% van de omzet, exclusief btw, in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

Deze steun wordt beperkt tot:

 • maximaal 50% van de niet gedekte vaste kosten in het kalenderjaar 2021. Niet gedekte vaste kosten is het verlies vóór aftrek van de belastingen. Het verlies vóór aftrek van belastingen wordt bepaald analoog aan de resultatenberekening van code 9903 van de jaarrekening.
 • het maximale subsidiebedrag dat op de volgende twee manieren kan worden bepaald:

1° op basis van de verruimde tewerkstelling en de omzetdaling in het kalenderjaar 2021, overeenkomstig de volgende tabel

Verruimde tewerkstelling

Omzetdaling van 40% tot 49%

Omzetdaling van 50% tot 59%

Omzetdaling van 60% tot 69%

Omzetdaling van 70% tot 79%

Omzetdaling van 80% tot 89%

Omzetdaling van 90% en meer

1 tot 4 werknemers

15.000 euro

25.000 euro

35.000 euro

50.000 euro

65.000 euro

100.000 euro

5 tot 19 werknemers

25.000 euro

35.000 euro

50.000 euro

75.000 euro

100.000 euro

250.000 euro

20 tot 49 werknemers

50.000 euro

75.000 euro

100.000 euro

250.000 euro

300.000 euro

500.000 euro

50 tot 199 werknemers

100.000 euro

250.000 euro

350.000 euro

750.000 euro

1.000.000 euro

1.250.000 euro

200 en meer werknemers

250.000 euro

500.000 euro

750.000 euro

1.350.000 euro

1.750.000 euro

2.000.000 euro

2° op basis van de minimale RSZ-tewerkstelling, de minimale omzet in de referentieperiode (kalenderjaar 2019) en de omzetdaling in het kalenderjaar 2021 overeenkomstig de volgende tabel:

Minimale RSZ-tewerkstelling

Minimale omzet

Omzetdaling van 40% tot 49%

Omzetdaling van 50% tot 59%

Omzetdaling van 60% tot 69%

Omzetdaling van 70% tot 79%

Omzetdaling van 80% tot 89%

Omzetdaling van 90% en meer

 

1 werknemer

1.500.000 euro

25.000 euro

35.000 euro

50.000 euro

75.000 euro

100.000 euro

250.000 euro

 

5 werknemers

4.000.000 euro

50.000 euro

75.000 euro

100.000 euro

250.0000 euro

300.000 euro

500.000 euro

 

10 werknemers

12.000.000 euro

100.000 euro

250.000 euro

350.000 euro

750.000 euro

1.000.000 euro

1.250.000 euro

 

20 en meer werknemers

33.000.000 euro

250.000 euro

500.000 euro

750.000 euro

1.350.000 euro

1.750.000 euro

2.000.000 euro

 

De omzet in de referentieperiode waarop het steunpercentage wordt toegepast, wordt beperkt tot 75% als de omzetdaling in het kalenderjaar 2021 lager is dan 70% en er geen drie kwartalen in het kalenderjaar 2021 zijn met een omzetdaling van minstens 60%.

Bovendien wordt altijd de steun in het kader van het Vlaams beschermingsmechanisme 4 tot en met 11 en het terugbetaalbaar voorschot evenementensector oproep 2021 in mindering gebracht van de subsidie.

Enkel wanneer er een positief saldo is, kan er steun worden toegekend.

Wat zijn niet gedekte vaste kosten?

De niet gedekte vaste kosten is het  boekhoudkundig verlies dat berekend wordt analoog aan de resultaatberekening conform de code 9903 van de jaarrekening. Dit is het resultaat vóór belastingen. Dit betekent dat subsidies boekhoudkundig als inkomsten worden beschouwd en dus dienen opgenomen te zijn in de resultaatberekening.

De steun ontvangen in het kader van een aanvraag corona globalisatiemechanisme 2020 en uitbetaald in 2021 mag wel in mindering gebracht worden van de niet gedekte vaste kosten.

Enkel ondernemingen die in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 niet gedekte vaste kosten, zijnde een boekhoudkundig verlies voor aftrek van belastingen, hebben geleden komen in aanmerking voor steun.

Wat is de RSZ-tewerkstelling?

Voor de 'RSZ-tewerkstelling' zoals gedefinieerd in het besluit van de Vlaamse Regering baseren we ons op het gemiddelde van het aantal bij de RSZ-ingeschreven voltijdsequivalenten (VTE) zoals vermeld in de jaarrekening voor het kalenderjaar 2019.

Wat is de verruimde tewerkstelling? 

De verruimde tewerkstelling bestaat uit:

 • de RSZ-tewerkstelling 
 • het gemiddelde van het aantal voltijdsequivalent tewerkgestelden in de onderneming in het kalenderjaar 2019:
  • actief werkende vennoten (met een voltijds equivalent werkende vennoot wordt gelijkgesteld een vennoot met een netto belastbaar beroepsinkomen in 2019 van minimaal € 13.933,78 op jaarbasis)
  • uitzendkrachten, aangesteld via een uitzendkantoor of een sociaal bureau voor kunstenaars
  • jobstudenten
  • medewerkers van dienstenleveranciers die ingezet worden voor de uitvoering van activiteiten in de operationele en primaire processen van de onderneming.

Het aantal voltijdsequivalent tewerkgestelde medewerkers van dienstenleveranciers wordt bepaald op basis van de gefactureerde bedragen, exclusief btw, voor diensten door de voormelde medewerkers die ingezet worden voor de uitvoering van de activiteiten van de onderneming. Een gefactureerd bedrag van 50.000 euro, exclusief btw, in het kalenderjaar 2019  wordt gelijkgesteld met één voltijds equivalent. Maximaal 5 voltijdsequivalenten worden in aanmerking genomen. 

Het resultaat van de berekening van respectievelijk de RSZ-tewerkstelling en de verruimde tewerkstelling wordt bij de bepaling van het afzonderlijk steunplafond afgerond naar boven op het dichtstbijzijnde gehele getal.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon