Globalisatiemechanisme 2021

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Je kan tot en met 13 juni 2022, 20u een aanvraag indienen.

Wat is het globalisatiemechanisme 2021?

Update 13/5/2022:

De Vlaamse Regering heeft op 25 maart 2022 principieel beslist ook een corona globalisatiemechanisme voor 2021 in te voeren.  Deze maatregel werd aangemeld onder de Europese Tijdelijke Kaderregeling COVID-19, artikel 3.12. Op 12 mei 2022 verleende de Europese Commissie haar goedkeuring. Op 13 mei 2022 heeft de Vlaamse Regering het besluit betreffende het corona globalisatiemechanisme voor ondernemingen met een grote omzetdaling in 2021 ten gevolge van de coronavirusmaatregelen definitief goedgekeurd.

Dit steunmechanisme biedt financiële ondersteuning aan ondernemingen die in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 een omzetdaling van minstens 40% en een omzetdaling van minstens 60% in ten minste twee aparte kwartalen van het kalenderjaar 2021 hadden én een boekhoudkundig verlies in het kalenderjaar 2021 hebben geleden ingevolge de coronavirusmaatregelen.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon