Kruinen van bomen

Ecologiepremie+

Terug naar Voorwaarden

Hoe een nieuwe technologie toevoegen aan de limitatieve technologieënlijst?

Indien je wenst te investeren in een nieuwe technologie die niet voorkomt op de limitatieve technologieënlijst kan je een aanvraag indienen om deze technologie toe te voegen aan de LTL.

Procedure

 • 1

  Bezorg ons de nodige gegevens van de nieuwe technologie

  Stuur naar ecologiepremie@vlaio.be de volgende gegevens:

  • een beschrijving van de nieuwe technologie;
  • een beschrijving van de standaardtechnologie;
  • een opsomming van de verschillende onderdelen (componenten) van de nieuwe technologie en hun kostprijs;
  • een vergelijking van de kostprijs tussen de nieuwe en de standaard technologie;
  • de kwalitatieve en kwantitatieve milieu voor- en nadelen van de nieuwe technologie t.o.v. de standaardtechnologie;
  • een literatuurlijst met referenties van de standaard en de nieuwe technologie.

  Je moet deze gegevens ook invullen in dit excel-bestand en het meesturen met de aanvraag.

 • 2

  Agentschap Innoveren & Ondernemen wint advies in bij het VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. Het VITO formuleert dit advies op basis van alle ingezonden documenten.

 • 3

  Bij een positief advies van het VITO draagt Agentschap Innoveren & Ondernemen de technologie voor aan de minister om bij de eerstvolgende aanpassing van de limitatieve technologieënlijst te worden toegevoegd. De minister beslist over de aanpassingen van de lijst.

Opmerkingen: Wat wordt bedoeld met de standaardtechnologie?

De standaardinvestering (technologie) is een klassieke investering die in technisch opzicht vergelijkbaar is (ook gelijke productiecapaciteit) maar waarmee niet hetzelfde niveau van milieubescherming wordt bereikt. Met ‘standaardtechnologie’ wordt deze technologie bedoeld waarin een gemiddeld bedrijf (binnen de sector) op dit moment zou investeren indien nieuwe investeringen noodzakelijk zouden zijn. Een standaardtechnologie is bijgevolg een technologie die op dit moment in de markt gangbaar wordt aangeboden door leveranciers. Een standaardtechnologie is echter niet noodzakelijk een techniek die op dit moment reeds gangbaar wordt toegepast binnen de sector.

Overheadskosten en kosten die niet gerelateerd zijn aan de investering, komen niet in aanmerking.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail