Vuurtoren in Nieuwpoort

Corona hinderpremie

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Veelgestelde vragen over de corona hinderpremie

Update 19/06/2020

Blijf je graag geïnformeerd over alle updates ivm Corona en de steunmaatregelen? Schrijf in voor de VLAIO nieuwsbrief of volg ons op:

Medische vragen en vragen over preventie

Onder volgende link vind je ook antwoorden op veelgestelde vragen over het coronavirus: www.info-coronavirus.be/nl/faqs

Je kan ook de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid contacteren:
 www.info-coronavirus.be
 E-mail: info-coronavirus@health.fgov.be
 T 0800 14 689

Ben je een zorgprofessional, dan vind je ook heel wat informatie voor zorgverleners op epidemio.wiv-isp.be en bij Agentschap Zorg en Gezondheid www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals.

  Maatregelen in Brussel en Wallonië

  Voor al je vragen rond maatregelen in Wallonië verwijzen wij je naar de website 1890.be van de Waalse overheid aan. Via het nummer 1890 zijn ze ook telefonisch bereikbaar. Op deze pagina staan alle maatregelen aangegeven ter ondersteuning van bedrijven (federaal en regionaal) in Wallonië.

  Voor al je vragen rond maatregelen in Brussel verwijzen we je naar de website 1819.brussels van de Brusselse overheid aan. Via het nummer 1819 zijn ze ook telefonisch bereikbaar. Op deze pagina staan alle maatregelen aangegeven ter ondersteuning van bedrijven (federaal en regionaal) in Brussel.

  Kan ik aanspraak maken op de corona hinderpremie?

  Ondernemingen met een fysieke inrichting in Vlaanderen die verplicht worden tot sluiting door de opgelegde federale maatregelen kunnen aanspraak maken op de premie. 

  Indien je verplicht bent je onderneming volledig te sluiten, dan kan je als je aan de voorwaarden voldoet aanspraak maken op een premie van 4000 euro, ook al bied je nog take-away mogelijkheden aan of doe je leveringen aan huis.

  Alle ondernemers die getroffen zijn door een sluiting van hun locatie bekomen een premie van 4.000 euro, ook voor elke  bijkomende exploitatiezetel met minstens 1 voltijdsequivalente (VTE) RSZ-ingeschreven tewerkstelling voor de sluiting tot en met 5 april. Voor elke bijkomende sluitingsdag daarna, krijgen ze een bijkomende vergoeding van 160 euro per dag.

  Indien een onderneming met een volledige verplichte sluiting meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft, wordt het aantal premies beperkt tot maximaal vijf per onderneming

  Op www.vlaio.be/corona vind je trouwens ook andere steunmaatregelen waarop je eventueel een beroep kan doen zoals uitstel/vrijstelling sociale bijdragen, overbruggingsrecht, ... 

  De maatregelen evolueren mee naarmate de federale en Vlaamse regering nieuwe beslissingen nemen. We zorgen ervoor dat onze informatie geüpdatet wordt. 

  Extra informatie: een overzicht van de meest gestelde vragen over welke ondernemingen moeten sluiten

   Hoe kan ik de premie aanvragen?

   De corona hinderpremie kan je enkel online aanvragen tot uiterlijk 30 juni 2020.

   Ik heb meerdere vestigingen die ik moet sluiten, krijg ik voor elke vestiging een premie?

   De premie wordt ingeval van volledige verplichte sluiting toegekend per exploitatiezetel voor zover in de bijkomende zetels minstens één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschreven personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming. Alle voorwaarden vind je terug op: Wie heeft recht op een corona hinderpremie?

   Kan ik als boekhouder de premie aanvragen voor mijn klant?

   Als toegang tot de steunapplicatie Corona Hinderpremie wordt het Vlaams Toegangs- en Gebruikersbeheer (ACM/WebIdm) gebruikt. Om juridische redenen kunnen volmachten toegekend in kader van Tax on Web of BIZZTAX niet overgedragen worden.

   De wettelijk vertegenwoordiger heeft automatisch toegang tot de steunmaatregelen van VLAIO.   

   Om een niet wettelijk vertegenwoordiger (vb. een boekhouder, medewerker, …) toegang te geven tot de steunmaatregelen dient de wettelijke vertegenwoordiger (of lokale beheerder) dit te doen via het Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid. De procedure verloopt online en het recht is dadelijk beschikbaar.

   Hiervoor dient men het rijksregisternummer en telefoonnummer van de toe te voegen persoon te kennen. Het toe te kennen recht is VLAIO INKOM GEBRUIKER, profiel gebruiker. Dit volgens de stappen 1-2-3 in deze handleiding.

   Indien een boekhouder reeds gemandateerd was via het Vlaams Toegangs- en gebruikersbeheer voor het indienen van een steunaanvraag kmo-portefeuille of hinderpremie Openbare Werken, dan kan de boekhouder onmiddellijk een aanvraag indienen voor Corona Hinderpremie.

   Krijg ik nog automatisch een uitbetaling van de sluitingspremie als ik nog verplicht gesloten ben na 8 juni?

   Neen. De automatische uitbetaling van de sluitingspremie stopt. Indien je onderneming nog VOLLEDIG gesloten is na 8 juni, kan je dit nog aangeven via dit webformulier. Op basis daarvan zal je case bekeken worden en zal beslist worden of je nog een verdere uitbetaling van de sluitingspremie kan krijgen. Indien je al gedeeltelijk terug kan opstarten (bijvoorbeeld een café met feestzaal), dan heb je geen recht meer op de sluitingspremie vanaf 8 juni.

   Dagpremie voor marktkramers die niet (volledig) kunnen opstarten

   Vanaf maandag 18 mei mogen openbare markten zich opnieuw opstellen maar de Nationale Veiligheidsraad heeft wel een aantal beperkingen opgelegd. De eindbeslissing om te openen ligt bij de lokale besturen. Marktkramers die nog niet (volledig) kunnen opstarten, kunnen vanaf 18 mei 2020 beroep doen op een corona sluitingspremie. Ook ambulante handelaars die hun gebruikelijke standplaats langs de openbare weg nog niet mogen innemen kunnen deze premie aanvragen.

   Update: Vanaf 1 juli mogen de markten door de National Veiligheidsraad zonder beperkingen terug georganiseerd worden. Dit betekent dat de dagpremies enkel tot en met 30 juni kunnen toegekend worden. Indien ambulante handelaars vanaf 1 juli alsnog een omzetdaling van minstens 60% hebben ingevolge van gemeentelijke beperkingen die worden opgelegd, kunnen zijn aanspraak maken op de corona ondersteuningspremie.

   Wanneer kan je een dagpremie krijgen?

   Als ambulante handelaar (of marktkramer) kan je vanaf 18 mei tot en met 30 juni 2020 een sluitingspremie van 160 euro krijgen voor de marktdagen waarop je normaal aanwezig bent maar nog steeds geen standplaats mag innemen. De gemeente of stad beslist immers niet alleen of de markt geopend wordt maar ook welke standhouders er mogen aanwezig zijn.

   De aanvraag voor de bijkomende dagpremies van de corona hinderpremie moet ingediend worden door de ambulante handelaar (of marktkramer) via een webformulier dat we op de VLAIO website ter beschikking stellen. De aanvraag kan ingediend worden vanaf 12 juni 2020.

   Hierbij zal je als ambulante handelaar moeten aangeven voor welke dagen je geen standplaats kan innemen. Je moet hiervoor ook een attest vragen aan je gemeente en dit attest mee opladen. Het standaardattest voor de steden en gemeenten zal jij maar ook je stad of gemeente op deze VLAIO website kunnen downloaden. Meer informatie hierover.

   De aanvraag kan gebeuren via dit webformulier.

   Wanneer is schuldvergelijk mogelijk na terugvordering van de toegekende steun?

   Indien uit een controle door VLAIO na steuntoekenning blijkt dat er aan de voorwaarden opgelegd in de regelgeving niet werd voldaan, moet de onderneming de uitbetaalde steun aan VLAIO terugbetalen.
   Indien de terugvordering niet betwist wordt d.w.z. dat er geen bezwaar of beroep loopt tegen de betreffende terugvordering, en men heeft nog aanvragen ingediend voor latere steunmaatregelen, dan kunnen deze steunbedragen (mits goedkeuring van de aanvraag) in mindering gebracht worden van de terug te betalen schuld aan VLAIO.

   Wat als ik mijn onderneming stopzet of als deze vereffend wordt?

   Stopgezette, ontbonden, failliete of vereffende ondernemingen komen niet in aanmerking voor coronasteun. Deze voorwaarde wordt getoetst zowel op het moment van de indiening van de aanvraag, alsook op het moment van de uitbetaling van de steun.

   Indien een onderneming op een later tijdstip wordt stopgezet, ontbonden of dergelijke, heeft dit geen impact op de ontvangen steun, dit in zoverre de toegekende steun betrekking heeft op een periode waarin de onderneming nog actief was. Reeds ontvangen steun dient in dat geval niet terugbetaald te worden. U dient hiervan ook geen melding te maken aan VLAIO.

   Opgelet: controles door VLAIO blijven mogelijk tot 5 jaar na de uitbetaling van steun. Indien uit een controle blijkt dat er onterecht steun werd aangevraagd zal deze, ook na ontbinding of dergelijke, worden teruggevorderd.

   Contact

    

    

   Adres
   Agentschap Innoveren & Ondernemen

   Koning Albert II-laan 35 bus 12
   1030 Brussel
   België

   Telefoon
   E-mail