Veelgestelde vragen over de corona hinderpremie

Update 27/3/2020

We volgen de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, de federale en Vlaamse Regering op de voet en passen de teksten aan waar nodig. 

Blijf je graag geïnformeerd over alle updates ivm Corona en de steunmaatregelen? Schrijf in voor de VLAIO nieuwsbrief of volg ons op:

Medische vragen en vragen over preventie

Onder volgende link vind je ook antwoorden op veelgestelde vragen over het coronavirus: www.info-coronavirus.be/nl/faqs

Je kan ook de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid contacteren:
 www.info-coronavirus.be
 E-mail: info-coronavirus@health.fgov.be
 T 0800 14 689

Ben je een zorgprofessional, dan vind je ook heel wat informatie voor zorgverleners op epidemio.wiv-isp.be en bij Agentschap Zorg en Gezondheid www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals.

  Kan ik aanspraak maken op de corona hinderpremie?

  Ondernemingen met een fysieke inrichting in Vlaanderen die verplicht worden tot sluiting door de opgelegde federale maatregelen kunnen aanspraak maken op de premie. 

  Indien je verplicht bent je onderneming volledig te sluiten, dan kan je als je aan de voorwaarden voldoet aanspraak maken op een premie van 4000 euro, ook al bied je nog take-away mogelijkheden aan of doe je leveringen aan huis. Moet je enkel verplicht sluiten in het weekend, dan heb je recht op 2000 euro.

  Deze maatregelen zijn afgekondigd tot en met 5 april. Alle ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting van hun locatie bekomen een premie van 4.000 euro, ook voor elke bijkomende exploitatiezetel met ministens 1 voltijdsequivalente (VTE) RSZ-ingeschreven tewerkstelling. En als ze daarna hun zaak nog moeten gesloten houden een bijkomende vergoeding van 160 euro per dag.

  Indien een onderneming met een volledige verplichte sluiting meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft, wordt het aantal premies beperkt tot maximaal vijf per onderneming

  Op www.vlaio.be/corona vind je trouwens ook andere steunmaatregelen waarop je eventueel een beroep kan doen zoals uitstel/vrijstelling sociale bijdragen, overbruggingsrecht, ... 

  De maatregelen evolueren mee naarmate de federale en Vlaamse regering nieuwe beslissingen nemen. We zorgen ervoor dat onze informatie geüpdatet wordt. 

  Extra informatie: een overzicht van de meest gestelde vragen over welke ondernemingen moeten sluiten

   Ik heb een winkel, horecazaak,…met gemengde activiteiten.  Kan ik gebruik maken van de premie als ik maar een deel van mijn locatie moet sluiten? Wat met een winkel in een shoppingcenter dat sluit?

   Ja, de premie wordt toegekend aan zaken die verplicht geheel of gedeeltelijk moeten sluiten door de federale maatregelen. Lees: Wie heeft recht op een corona hinderpremie?

   Mijn winkel mag volgens de richtlijnen van de federale overheid open blijven maar de locatie waar mijn fysieke inrichting zich bevindt, is verplicht gesloten. Kom ik in aanmerking voor de corona hinderpremie?

   Ja.

   Hoe kan ik de premie aanvragen?

   De corona hinderpremie kan je enkel online aanvragen tot en met 5 mei 2020.

   Ik moet niet sluiten, maar wil vrijwillig sluiten. Krijg ik dan de premie? 

   De premie wordt enkel toegekend aan zaken die verplicht geheel of gedeeltelijk moeten sluiten door de federale maatregelen. Bij vrijwillige sluiting wordt de premie dus niet toegekend. In dat geval zijn er wel andere steunmaatregelen waarop men eventueel beroep kan doen zoals bijvoorbeeld het overbruggingsrecht, uitstel/vrijstelling sociale bijdragen,... Een overzicht van de reeds geactiveerde maatregelen vind je op www.vlaio.be/corona.

   Extra informatie: een overzicht van de meest gestelde vragen over welke ondernemingen moeten sluiten

   Ik heb meerdere vestigingen die ik moet sluiten, krijg ik voor elke vestiging een premie?

   De premie wordt ingeval van volledige verplichte sluiting toegekend per exploitatiezetel voor zover in de bijkomende zetels minstens één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschreven personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming. Deze informatie werd pas gewijzigd. De exacte modaliteiten moeten hiervoor nog uitgewerkt worden. Alle voorwaarden vind je terug op: Wie heeft recht op een corona hinderpremie?

   Ik ben een foorkramer/marktkramer. Kom ik in aanmerking voor de premie?

   Ook ambulante handel (bv. marktkramers) en foorkramers die getroffen worden door het sluiten van de openbare markt of kermissen, komen in aanmerking. Je hebt hiervoor geen attest van je gemeente nodig. Je vindt alle voorwaarden voor de hinderpremie corona terug op: Wie heeft recht op een corona hinderpremie?

   Ik baat logies uit (hotel, b&b, camping, vakantiecentra, internaten, …). Mag ik openblijven? 

   Enkel hotels mogen openblijven, maar het restaurant, de bar, de ontbijtruimte en de recreatieve ruimtes moeten gesloten worden. Roomservice mag wel aangeboden worden. Ook ontbijt op de kamer is toegestaan. 

   Recreatieve en toeristische woningen (vakantiehuisje, camping, B&B, vakantieparken, AirBnB, …) moeten sluiten. De permanente bewoners van dit soort woningen mogen hier wel blijven wonen. Je zaak komt in aanmerking voor een premie.

   Ik heb een kapperszaak of schoonheidsinstituut. Moet ik nu sluiten? 

   Update 24/3/2020: Door de Nationale Veiligheidsraad werd beslist dat kappers hun zaak volledig moeten sluiten. Dus ook zij kunnen nu een beroep doen op de premie van 4.000 euro.

   Schoonheidsinstituten en zonnecentra moeten sluiten.

   Voor de verplichte sluiting kan je aanspraak maken op een premie van 4000 euro. Je vindt alle voorwaarden voor de hinderpremie corona terug op: Wie heeft recht op een corona hinderpremie?

   Bedrijven die geen recht hebben op de corona hinderpremie, maar wel op andere maatregelen

   Er zijn momenteel verschillende maatregelen beschikbaar die de werkgevers ondersteunen: een volledig overzicht.

   Een greep uit het aanbod:

   • Werkgevers die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen. Meer info over deze aanvraag en de procedure
   • Werkgevers die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen ten gevolge van het coronavirus kunnen gebruik maken van de maatregel wegens overmacht. Hierdoor kunnen de werknemers genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020. Meer info over deze aanvraag en de procedure. Bekijk ook de veelgestelde vragen hierover.
   • Verder kunnen ook ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, voor de betaling van de verschillende belastingen een afbetalingsplan vragen aan FOD Financiën. Meer info over deze fiscale maatregelen.
   • Ondervind je problemen om je sociale bijdragen als zelfstandige te betalen, dan kan je uitstel bekomen voor de eerste twee kwartalen van 2020 of een vrijstelling. Meer info over Uitstel/vrijstelling van betaling van sociale bijdragen.
   • Onder bepaalde voorwaarden kan je ook gebruik maken van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen. Hiermee worden je sociale rechten gevrijwaard en krijg je een uitkering.
   • Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal. Daarmee kunnen we al 1000 leningen van 100.000 euro waarborgen die onder de 75% gewestwaarborg kunnen geplaatst worden, mits een premie van 0,25%. Voor meer informatie zie ook www.pmvz.eu/corona-uitbreiding.
   • ...

   Is de corona hinderpremie ook van toepassing voor zelfstandigen in bijberoep?

   De corona hinderpremie en de bijkomende sluitingspremie zijn er voor ondernemingen die getroffen zijn door de verplichte sluitingsmaatregelen. Dit omvat zelfstandigen in hoofdberoep maar ook zelfstandigen in bijberoep die, op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen, gelijkaardige sociale bijdragen verschuldigd zijn als een zelfstandige in hoofdberoep.

   Maar het hangt natuurlijk ook af van het type activiteit die men uitvoert om te weten of men recht heeft op de corona hinderpremie. Enkel ondernemingen met een fysieke inrichting in Vlaanderen die verplicht worden tot sluiting door de opgelegde federale maatregelen kunnen aanspraak maken op de premie. 

   Je vindt alle voorwaarden voor de hinderpremie corona terug op: Wie heeft recht op een corona hinderpremie?

   Ik ben personal trainer, heb ik ook recht op de hinderpremie?

   Ondernemers actief in persoonlijke begeleiding zoals personal coaches, dans, fitness, yoga, ... moeten hun activiteiten inderdaad stoppen tot en met 5 april door de federale maatregelen. Dit zowel tijdens weekdagen als in het weekend, zowel bij de klant thuis als in de studio. Om in aanmerking te komen voor de hinderpremie van 4.000 euro moet je wel een fysieke inrichting in Vlaanderen hebben, bv. een eigen studio. Je vindt alle voorwaarden voor de hinderpremie corona terug op: Wie heeft recht op een corona hinderpremie?

   Corona hinderpremie voor vzw’s?

   De corona hinderpremie is ook op vzw’s en verenigingen in Vlaanderen van toepassing maar enkel indien er een economische activiteit is en met minstens 1 voltijdsequivalente RSZ-ingeschreven tewerkstelling. Bijkomende voorwaarde is dat je een  fysieke locatie hebt die je verplicht moet sluiten – geheel of gedeeltelijk - door de federale maatregelen. Je vindt alle voorwaarden voor de hinderpremie corona terug op: Wie heeft recht op een corona hinderpremie?

   Vragen m.b.t. tijdelijke werkloosheid

   Op de website van de RVA staat een uitgebreide FAQ m.b.t. tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het Coronavirus. Deze wordt constant bijgewerkt.

   Maatregelen in Brussel en Wallonië

   Voor al je vragen rond maatregelen in Wallonië verwijzen wij je naar de website 1890.be van de Waalse overheid aan. Via het nummer 1890 zijn ze ook telefonisch bereikbaar. Op deze pagina staan alle maatregelen aangegeven ter ondersteuning van bedrijven (federaal en regionaal) in Wallonië: https://www.1890.be/article/coronavirus-quelles-mesures-pour-leconomie-et-lemploi-en-wallonie

   Voor al je vragen rond maatregelen in Brussel verwijzen we je naar de website 1819.brussels van de Brusselse overheid aan. Via het nummer 1819 zijn ze ook telefonisch bereikbaar. Op deze pagina staan alle maatregelen aangegeven ter ondersteuning van bedrijven (federaal en regionaal) in Brussel: https://1819.brussels/en/node/14284 

   Kan ik de corona hinderpremie cumuleren met andere premies en tegemoetkomingen? 

   Er is geen probleem om deze premie te cumuleren met andere financiële tegemoetkomingen zoals bijvoorbeeld het overbruggingsrecht, de gewone hinderpremie of een tijdelijke tewerkstelling in bijvoorbeeld de seizoensarbeid of zorgsector. De corona hinderpremie valt onder de Europese de-minimisregeling waardoor het maximaal steunplafond van de-minimis moet gerespecteerd worden.

   Kom ik in aanmerking voor de corona hinderpremie als ik mijn webshop open hou?

   Indien je fysieke winkelpand verplicht moet gesloten worden kom je in aanmerking voor de premie, ook als je  webshop nog actief blijft.

   Je krijgt de boodschap van ‘SAML-fout’

   Dan begin je best opnieuw. Waarschijnlijk zat je niet aan je PC of laptop op het ogenblik dat het jouw beurt was om je te identificeren. De time-out op de ACM (authenticatie) toepassing is 6 minuten. Als deze verstreken zijn, herkent de applicatie jouw sessie niet meer. En dan krijg je een foutboodschap. Herbeginnen is de boodschap en best aan je scherm blijven zitten.
    
   Dit is het scenario waarbij de SAML-fout optreedt:

   • De gebruiker zit in de wachtrij;
   • Eens het aan de gebruiker is, stuurt de toepassing een request naar ACM;
   • Het ACM-scherm verschijnt maar de gebruiker is op dat moment niet aan het scherm (de time-out voor ACM is 6 minuten);
   • De gebruiker geeft zijn/haar gegevens in en drukt op enter;
   • De time-out is opgetreden en de gebruiker wordt terug naar de wachtrij gezet;
   • Wanneer de gebruiker uit de wachtrij komt, is de URL gewijzigd naar URL + SimpleSaml session id;
   • De toepassing herkent deze session niet meer en genereert de SAML-foutboodschap;

    De gebruikers moeten dus voor het scherm blijven zitten en ze moeten zo snel mogelijk reageren wanneer ze naar ACM gestuurd worden.

   Kan ik als boekhouder de premie aanvragen voor mijn klant?

   Als toegang tot de steunapplicatie Corona Hinderpremie wordt het Vlaams Toegangs- en Gebruikersbeheer (ACM/WebIdm) gebruikt. Om juridische redenen kunnen volmachten toegekend in kader van Tax on Web of BIZZTAX niet overgedragen worden.

   De wettelijk vertegenwoordiger heeft automatisch toegang tot de steunmaatregelen van VLAIO.   

   Om een niet wettelijk vertegenwoordiger (vb. een boekhouder, medewerker, …) toegang te geven tot de steunmaatregelen dient de wettelijke vertegenwoordiger (of lokale beheerder) dit te doen via het Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid. De procedure verloopt online en het recht is dadelijk beschikbaar.

   Hiervoor dient men het rijksregisternummer en telefoonnummer van de toe te voegen persoon te kennen. Het toe te kennen recht is VLAIO INKOM GEBRUIKER, profiel gebruiker. Dit volgens de stappen 1-2-3 in deze handleiding.

   Indien een boekhouder reeds gemandateerd was via het Vlaams Toegangs- en gebruikersbeheer voor het indienen van een steunaanvraag kmo-portefeuille of hinderpremie Openbare Werken, dan kan de boekhouder onmiddellijk een aanvraag indienen voor Corona Hinderpremie.

   Contact

   Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

    

   Adres
   Agentschap Innoveren & Ondernemen

   Koning Albert II-laan 35 bus 12
   1030 Brussel
   België

   Telefoon
   E-mail