Veelgestelde vragen over de corona hinderpremie

Update 19/05/2020

We volgen de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, de federale en Vlaamse Regering op de voet en passen de teksten aan waar nodig. 

Blijf je graag geïnformeerd over alle updates ivm Corona en de steunmaatregelen? Schrijf in voor de VLAIO nieuwsbrief of volg ons op:

Medische vragen en vragen over preventie

Onder volgende link vind je ook antwoorden op veelgestelde vragen over het coronavirus: www.info-coronavirus.be/nl/faqs

Je kan ook de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid contacteren:
 www.info-coronavirus.be
 E-mail: info-coronavirus@health.fgov.be
 T 0800 14 689

Ben je een zorgprofessional, dan vind je ook heel wat informatie voor zorgverleners op epidemio.wiv-isp.be en bij Agentschap Zorg en Gezondheid www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals.

  Maatregelen in Brussel en Wallonië

  Voor al je vragen rond maatregelen in Wallonië verwijzen wij je naar de website 1890.be van de Waalse overheid aan. Via het nummer 1890 zijn ze ook telefonisch bereikbaar. Op deze pagina staan alle maatregelen aangegeven ter ondersteuning van bedrijven (federaal en regionaal) in Wallonië.

  Voor al je vragen rond maatregelen in Brussel verwijzen we je naar de website 1819.brussels van de Brusselse overheid aan. Via het nummer 1819 zijn ze ook telefonisch bereikbaar. Op deze pagina staan alle maatregelen aangegeven ter ondersteuning van bedrijven (federaal en regionaal) in Brussel.

  Kan ik aanspraak maken op de corona hinderpremie?

  Ondernemingen met een fysieke inrichting in Vlaanderen die verplicht worden tot sluiting door de opgelegde federale maatregelen kunnen aanspraak maken op de premie. 

  Indien je verplicht bent je onderneming volledig te sluiten, dan kan je als je aan de voorwaarden voldoet aanspraak maken op een premie van 4000 euro, ook al bied je nog take-away mogelijkheden aan of doe je leveringen aan huis.

  Alle ondernemers die getroffen zijn door een sluiting van hun locatie bekomen een premie van 4.000 euro, ook voor elke  bijkomende exploitatiezetel met minstens 1 voltijdsequivalente (VTE) RSZ-ingeschreven tewerkstelling voor de sluiting tot en met 5 april. Voor elke bijkomende sluitingsdag daarna, krijgen ze een bijkomende vergoeding van 160 euro per dag.

  Indien een onderneming met een volledige verplichte sluiting meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft, wordt het aantal premies beperkt tot maximaal vijf per onderneming

  Op www.vlaio.be/corona vind je trouwens ook andere steunmaatregelen waarop je eventueel een beroep kan doen zoals uitstel/vrijstelling sociale bijdragen, overbruggingsrecht, ... 

  De maatregelen evolueren mee naarmate de federale en Vlaamse regering nieuwe beslissingen nemen. We zorgen ervoor dat onze informatie geüpdatet wordt. 

  Extra informatie: een overzicht van de meest gestelde vragen over welke ondernemingen moeten sluiten

   Ik heb een winkel, horecazaak,…met gemengde activiteiten.  Kan ik gebruik maken van de premie als ik maar een deel van mijn locatie moet sluiten? Wat met een winkel in een shoppingcenter dat sluit?

   Ja, de premie wordt toegekend aan zaken die verplicht geheel of gedeeltelijk moeten sluiten door de federale maatregelen. Lees: Wie heeft recht op een corona hinderpremie?

   Mijn winkel mag volgens de richtlijnen van de federale overheid open blijven maar de locatie waar mijn fysieke inrichting zich bevindt, is verplicht gesloten. Kom ik in aanmerking voor de corona hinderpremie?

   Ja.

   Hoe kan ik de premie aanvragen?

   De corona hinderpremie kan je enkel online aanvragen tot en tot 13 juni 2020.

   Ik moet niet sluiten, maar wil vrijwillig sluiten. Krijg ik dan de premie? 

   De premie wordt enkel toegekend aan zaken die verplicht moeten sluiten door de federale maatregelen. Bij vrijwillige sluiting wordt de premie dus niet toegekend. In dat geval zijn er wel andere steunmaatregelen waarop men eventueel beroep kan doen zoals bijvoorbeeld het overbruggingsrecht, uitstel/vrijstelling sociale bijdragen,... Een overzicht van de reeds geactiveerde maatregelen vind je op www.vlaio.be/corona.

   Extra informatie: een overzicht van de meest gestelde vragen over welke ondernemingen moeten sluiten

   Ik heb meerdere vestigingen die ik moet sluiten, krijg ik voor elke vestiging een premie?

   De premie wordt ingeval van volledige verplichte sluiting toegekend per exploitatiezetel voor zover in de bijkomende zetels minstens één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschreven personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming. Alle voorwaarden vind je terug op: Wie heeft recht op een corona hinderpremie?

   Ik ben een foorkramer/marktkramer. Kom ik in aanmerking voor de premie?

   Ook ambulante handel (bv. marktkramers) en foorkramers die getroffen worden door het sluiten van de openbare markt of kermissen, komen in aanmerking. Je hebt hiervoor geen attest van je gemeente nodig. Je vindt alle voorwaarden voor de hinderpremie corona terug op: Wie heeft recht op een corona hinderpremie?. (Voor het bekomen van een dagpremie na 18 mei 2020, heb je wel een attest van de gemeente nodig. Lees meer)

   Ik baat logies uit (hotel, b&b, camping, vakantiecentra, internaten, …). Mag ik openblijven? 

   Enkel hotels mogen openblijven, maar het restaurant, de bar, de ontbijtruimte en de recreatieve ruimtes moeten gesloten worden. Roomservice mag wel aangeboden worden. Ook ontbijt op de kamer is toegestaan. 

   Recreatieve en toeristische woningen (vakantiehuisje, camping, B&B, vakantieparken, AirBnB, …) moeten sluiten. De permanente bewoners van dit soort woningen mogen hier wel blijven wonen. Je zaak komt in aanmerking voor een premie.

   Is de corona hinderpremie ook van toepassing voor zelfstandigen in bijberoep?

   De corona hinderpremie en de bijkomende sluitingspremie zijn er voor ondernemingen die getroffen zijn door de verplichte sluitingsmaatregelen. Dit omvat zelfstandigen in hoofdberoep maar ook zelfstandigen in bijberoep die, op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen, gelijkaardige sociale bijdragen verschuldigd zijn als een zelfstandige in hoofdberoep.

   Maar het hangt natuurlijk ook af van het type activiteit die men uitvoert om te weten of men recht heeft op de corona hinderpremie. Enkel ondernemingen met een fysieke inrichting in Vlaanderen die verplicht worden tot sluiting door de opgelegde federale maatregelen kunnen aanspraak maken op de premie. 

   Je vindt alle voorwaarden voor de hinderpremie corona terug op: Wie heeft recht op een corona hinderpremie?

   Ik ben personal trainer, heb ik ook recht op de hinderpremie?

   Ondernemers actief in persoonlijke begeleiding zoals personal coaches, dans, fitness, yoga, ... moeten hun activiteiten inderdaad stoppen tot en met 5 april door de federale maatregelen. Dit zowel tijdens weekdagen als in het weekend, zowel bij de klant thuis als in de studio. Om in aanmerking te komen voor de hinderpremie van 4.000 euro moet je wel een fysieke inrichting in Vlaanderen hebben, bv. een eigen studio. Je vindt alle voorwaarden voor de hinderpremie corona terug op: Wie heeft recht op een corona hinderpremie?

   Corona hinderpremie voor vzw’s?

   De corona hinderpremie is ook op vzw’s en verenigingen in Vlaanderen van toepassing maar enkel indien er een economische activiteit is en met minstens 1 voltijdsequivalente RSZ-ingeschreven tewerkstelling. Bijkomende voorwaarde is dat je een  fysieke locatie hebt die je verplicht moet sluiten – geheel of gedeeltelijk - door de federale maatregelen. Je vindt alle voorwaarden voor de hinderpremie corona terug op: Wie heeft recht op een corona hinderpremie?

   Kan ik de corona hinderpremie cumuleren met andere premies en tegemoetkomingen? 

   Er is geen probleem om deze premie te cumuleren met andere financiële tegemoetkomingen zoals bijvoorbeeld het overbruggingsrecht, de gewone hinderpremie of een tijdelijke tewerkstelling in bijvoorbeeld de seizoensarbeid of zorgsector. De corona hinderpremie valt onder de Europese de-minimisregeling waardoor het maximaal steunplafond van de-minimis moet gerespecteerd worden.

   Kom ik in aanmerking voor de corona hinderpremie als ik mijn webshop open hou?

   Indien je fysieke winkelpand verplicht moet gesloten worden kom je in aanmerking voor de premie, ook als je  webshop nog actief blijft.

   Ik heb een winkel met medische hulpmiddelen (opticien, gehoorcentrum, bandagist, ...), heb ik recht op een corona hinderpremie?

   Op 6 april werd door het federale crisiscentrum besloten om winkels met medische hulpmiddelen (opticiens,  gehoorcentra , bandagisten, … ) terug te openen maar enkel voor noodgevallen. Deze winkels zijn open, als ze de fysieke afstand van 1,5 meter respecteren. Ze zijn enkel open voor noodgevallen, waarbij ze slechts één klant per keer op afspraak ontvangen. Uitstelbare zorg of verkoop moet worden uitgesteld. Oogmetingen worden uitdrukkelijk afgeraden omwille van het risico op besmetting via het oogvocht.
    
   Tot 5 april waren ze gesloten behalve voor dringende gevallen. Wat op hetzelfde neer komt.

   Opticiens en C° komen alvast in aanmerking voor de forfait van € 4000 tot 5 april en dagpremies  van € 160 tot 19 april. Zonder nader bericht dat ze weer volledig mogen opengaan komen ze in aanmerking voor de verlenging tot en met 3 mei (en langer indien nodig).

   Je krijgt de boodschap van ‘SAML-fout’

   Dan begin je best opnieuw. Waarschijnlijk zat je niet aan je PC of laptop op het ogenblik dat het jouw beurt was om je te identificeren. De time-out op de ACM (authenticatie) toepassing is 6 minuten. Als deze verstreken zijn, herkent de applicatie jouw sessie niet meer. En dan krijg je een foutboodschap. Herbeginnen is de boodschap en best aan je scherm blijven zitten.
    
   Dit is het scenario waarbij de SAML-fout optreedt:

   • De gebruiker zit in de wachtrij;
   • Eens het aan de gebruiker is, stuurt de toepassing een request naar ACM;
   • Het ACM-scherm verschijnt maar de gebruiker is op dat moment niet aan het scherm (de time-out voor ACM is 6 minuten);
   • De gebruiker geeft zijn/haar gegevens in en drukt op enter;
   • De time-out is opgetreden en de gebruiker wordt terug naar de wachtrij gezet;
   • Wanneer de gebruiker uit de wachtrij komt, is de URL gewijzigd naar URL + SimpleSaml session id;
   • De toepassing herkent deze session niet meer en genereert de SAML-foutboodschap;

    De gebruikers moeten dus voor het scherm blijven zitten en ze moeten zo snel mogelijk reageren wanneer ze naar ACM gestuurd worden.

   Kan ik als boekhouder de premie aanvragen voor mijn klant?

   Als toegang tot de steunapplicatie Corona Hinderpremie wordt het Vlaams Toegangs- en Gebruikersbeheer (ACM/WebIdm) gebruikt. Om juridische redenen kunnen volmachten toegekend in kader van Tax on Web of BIZZTAX niet overgedragen worden.

   De wettelijk vertegenwoordiger heeft automatisch toegang tot de steunmaatregelen van VLAIO.   

   Om een niet wettelijk vertegenwoordiger (vb. een boekhouder, medewerker, …) toegang te geven tot de steunmaatregelen dient de wettelijke vertegenwoordiger (of lokale beheerder) dit te doen via het Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid. De procedure verloopt online en het recht is dadelijk beschikbaar.

   Hiervoor dient men het rijksregisternummer en telefoonnummer van de toe te voegen persoon te kennen. Het toe te kennen recht is VLAIO INKOM GEBRUIKER, profiel gebruiker. Dit volgens de stappen 1-2-3 in deze handleiding.

   Indien een boekhouder reeds gemandateerd was via het Vlaams Toegangs- en gebruikersbeheer voor het indienen van een steunaanvraag kmo-portefeuille of hinderpremie Openbare Werken, dan kan de boekhouder onmiddellijk een aanvraag indienen voor Corona Hinderpremie.

   Wanneer worden de sluitingspremies van € 160 uitbetaald?

   Als een onderneming vanaf 6 april nog steeds gesloten moet blijven, krijgt ze voor elke bijkomende sluitingsdag een sluitingspremie. Deze bedraagt € 160 per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag zoals die van toepassing was voor 14 maart 2020.

   De sluitingspremie van € 160 wordt uitbetaald vanaf 19 april voor de periode van 6/4 t.e.m. 19/4. De daaropvolgende periode van 20/4 tot 10/5 wordt uitbetaald sinds vrijdag 15 mei.

   De volgende periode van sluitingspremie van 11/05 tot 7/06, zal uitbetaald worden vanaf de tweede week juni.

   Krijg ik nog een sluitingspremie als ik zelf beslis om nog niet op te starten?

   De hinderpremie en de sluitingspremie kunnen alleen toegekend worden als de sluiting verplicht is door de maatregelen die zijn genomen door de Nationale Veiligheidsraad. Een eigen beslissing om niet op te starten (wegens te weinig cliënteel, gezondheidsredenen of andere) kan geen aanleiding geven tot verdere uitbetaling van de sluitingspremie.

   Ik mag opstarten, maar mijn winkel ligt in een fysiek afgesloten locatie. Blijf ik recht hebben op mijn sluitingspremie?

   Als je winkel terug mag opstarten, maar deze is gelegen in een fysiek afgesloten locatie, kan je de sluitingspremie behouden totdat je locatie weer fysiek toegankelijk wordt. Je zal dit moeten laten weten door een mail te sturen naar info@vlaio.be. Je specifieke situatie zal dan bekeken worden.

   Ik heb een activiteit die terug mag opstarten, maar een andere moet nog gesloten blijven. Heb ik nog steeds recht op de sluitingspremie?

   Je blijft recht hebben op de sluitingspremie zolang je niet je volledige fysieke vestiging(en) mag openen.

   Dagpremie voor marktkramers die niet (volledig) kunnen opstarten

   Vanaf maandag 18 mei mogen openbare markten zich opnieuw opstellen maar de Nationale Veiligheidsraad heeft wel een aantal beperkingen opgelegd. De eindbeslissing om te openen ligt bij de lokale besturen. Marktkramers die nog niet (volledig) kunnen opstarten, kunnen vanaf 18 mei 2020 beroep doen op een corona sluitingspremie. Ook ambulante handelaars die hun gebruikelijke standplaats langs de openbare weg nog niet mogen innemen kunnen deze premie aanvragen.

   Wanneer kan je een dagpremie krijgen?

   Als ambulante handelaar (of marktkramer) kan je vanaf 18 mei 2020 een sluitingspremie van 160 euro krijgen voor de marktdagen waarop je normaal aanwezig bent maar nog steeds geen standplaats mag innemen. De gemeente of stad beslist immers niet alleen of de markt geopend wordt maar ook welke standhouders er mogen aanwezig zijn.

   De aanvraag voor de bijkomende dagpremies van de corona hinderpremie moet ingediend worden door de ambulante handelaar (of marktkramer) via een webformulier dat we op de VLAIO website ter beschikking stellen. De aanvraag kan ingediend worden vanaf 12 juni 2020.

   Hierbij zal je als ambulante handelaar moeten aangeven voor welke dagen je geen standplaats kan innemen. Je moet hiervoor ook een attest vragen aan je gemeente en dit attest mee opladen. Het standaardattest voor de steden en gemeenten zal jij maar ook je stad of gemeente op deze VLAIO website kunnen downloaden.

   Binnenkort zal hierover meer info verschijnen.

   Contact

   Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

    

   Adres
   Agentschap Innoveren & Ondernemen

   Koning Albert II-laan 35 bus 12
   1030 Brussel
   België

   Telefoon
   E-mail