Vuurtoren in Nieuwpoort

Corona hinderpremie

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wie heeft recht op een corona hinderpremie?

-----------------------------------------

Je kan enkel een premie krijgen in geval van verplichte sluiting van je fysieke locatie.

-----------------------------------------

De corona hinderpremie en de bijkomende sluitingspremie zijn er voor ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest die getroffen zijn door de verplichte sluitingsmaatregelen.

Wie verplicht moet sluiten, vind je in de FAQ van de Nationale Veiligheidsraad. Deze wordt geüpdate als er nieuwe maatregelen getroffen worden.

Voor de horecasector is het voldoende dat de verbruikszaal verplicht is gesloten om in aanmerking te komen voor de corona hinderpremie zelfs indien er nog afhaaldiensten aangeboden worden of andere activiteiten uitgevoerd worden. 

Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers) en foorkramers die getroffen worden door het sluiten van een openbare markt of openbare kermis waarop zij normaal aanwezig zijn, komen in aanmerking voor een corona hinderpremie.

De voorwaarden zijn

  • Je bent:
    • Zelfstandige in hoofdberoep of zelfstandige in bijberoep die gelet op zijn beroepsinkomen de bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep moet betalen;
    • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht of een buitenlandse in België ingeschreven onderneming met een vergelijkbaar statuut, met telkens minstens één werkende vennoot of één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst.
  • De onderneming of zelfstandige is actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten (bijvoorbeeld ingeval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort).
  • De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest. 
  • De premie wordt per onderneming toegekend (op basis van het ondernemingsnummer).

Per onderneming kan er slechts één corona hinderpremie worden toegekend. Indien deze onderneming evenwel meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft die ook verplicht moeten sluiten ten gevolge van de coronavirusmaatregelen, wordt het aantal premies uitgebreid tot maximaal vijf premies per onderneming voor zover er in elk van die bijkomende vestigingen minstens één voltijdsequivalent personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), tewerkgesteld is.

Heb je meerdere exploitatiezetels? Ook dan dien je maar één keer een aanvraag in voor alle exploitatiezetels samen.

De steun wordt per onderneming toegekend en kan maximaal voor één ondernemingsnummer op eenzelfde locatie worden toegekend.

Elke valse verklaring is een inbreuk tegen de wetgeving en wordt gesanctioneerd. Indien uit een controle door VLAIO na steuntoekenning blijkt dat er aan de voorwaarden opgelegd in deze regelgeving niet werd voldaan, moet de onderneming de uitbetaalde steun aan VLAIO terugbetalen. Het terug te betalen steunbedrag zal verhoogd worden met een administratiekost van € 100.

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail