Vuurtoren in Nieuwpoort

Corona hinderpremie

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Hoeveel bedraagt de corona hinderpremie?

Wie omwille van de coronamaatregelen verplicht wordt volledig te sluiten, krijgt een premie van € 4.000.

De premie wordt verhoogd met een premie voor elke bijkomende exploitatiezetel die ook verplicht moet sluiten, voor zover er minstens één voltijds personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), tewerkgesteld is. Indien een onderneming meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft, wordt het aantal premies beperkt tot maximaal vijf per onderneming.

Verlengde sluiting ingevolge eventuele bijkomende federale maatregelen

Als een onderneming vanaf 6 april nog steeds alle dagen gesloten moet blijven, krijgt ze voor elke bijkomende sluitingsdag een bijkomende sluitingspremieDeze bedraagt € 160 per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag zoals die van toepassing was voor 14 maart 2020

Indien een onderneming de forfaitaire steun van € 4.000 gekregen heeft voor meerdere exploitatie- of uitbatingszetels, wordt  deze verhoogd met een bijkomende sluitingspremie per sluitingsdag per locatie en beperkt tot maximaal vijf per onderneming.

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail