Vuurtoren in Nieuwpoort

Corona hinderpremie

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Hoe vraag je de corona hinderpremie aan?

Aanvragen kan enkel online via de roze knop 'aanvraag'.

De onderneming vraagt tijdig de corona hinderpremie aan. De aanvraag dient online ingediend te worden uiterlijk op 30 juni 2020.

Per onderneming dien je één aanvraag in, voor de verschillende exploitatiezetels samen.

VLAIO zal de aanvraag onderzoeken en toetst hierbij de naleving van de voorwaarden af, opgelegd door de regelgeving, en beslist of de subsidie wordt toegekend. Deze beslissing wordt per e-mail meegedeeld aan de onderneming. 

De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO en enkel op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

Hoe vraag je de 160 euro per extra sluitingsdag aan?

Voor elke bijkomende verplichte sluitingsdag na 5 april 2020 krijg je een vergoeding van 160 euro per dag. Hiervoor hoef je helemaal niets te doen. Een extra aanvraag is niet nodig. Via mail houden we je automatisch op de hoogte.

Procedure voor ambulante handelaren vanaf 18 mei

Gelet op de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 13 mei 2020 waarbij de openbare markten vanaf 18 mei 2020 opnieuw geopend mogen zijn, mits goedkeuring van het lokaal bestuur, wordt de automatische toekenning van de dagpremie aan ambulante handelaars stopgezet vanaf 18 mei 2020. Enkel de ambulante handelaars waaraan door het lokaal bestuur een gebruikelijke standplaats wordt geweigerd kunnen vanaf 18 mei tot en met 30 juni 2020 nog een dagpremie ontvangen. Toelichting bij de aanvraagprocedure.

Vanaf 1 juli zijn de beperkingen op het houden van openbare markten door de Nationale Veiligheidsraad opgegeven. Indien ambulante handelaars vanaf 1 juli alsnog een omzetdaling van minstens 60% hebben ingevolge van gemeentelijke beperkingen die worden opgelegd, kunnen zijn aanspraak maken op de corona ondersteuningspremie.

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail