In 't kort

Omwille van de coronavirusmaatregelen hebben sommige bedrijven door de exploitatiebeperkingen een serieuze omzetdaling. Om hen financieel te ondersteunen, werd de corona compensatiepremie in het leven geroepen. De corona compensatiepremie bedraagt € 3.000. 

Voor wie een bijberoep uitoefent bedraagt de premie € 1.500, ook indien de zelfstandige verplicht werd om de deuren te sluiten.

Corona compensatiepremie: voor welke activiteiten?

  • eventsector
  • (para)medische beroepen en technische controle 
  • dienstenleveranciers die enkel dringende interventies mogen doen of met afgesloten werklocaties
  • ondernemingen die essentiële diensten leveren

Check je eigen activiteitencode (=NACE) in KBO.
Check of deze NACE-code ook in deze lijst voorkomt

Behoor je niet tot één van deze sectoren?
=> Motiveer waarom je omzetdaling het gevolg is van de coronamaatregelen

Samengevat

Voor wie?
bedrijven in Vlaanderen die een substantiële exploitatiebeperking ondervinden door de coronavirusmaatregelen
Voor wat?
omzetdaling van minstens 60%
Bedrag
€ 3.000 (€ 1.500 voor bijberoep)

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon