reddingstouw

Corona compensatiepremie

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wat is de corona compensatiepremie?

Naar aanleiding van de uitbraak van het COVID-19 worden specifieke maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus in te perken.

Deze corona compensatiepremie is een subsidie om bedrijven met een vestiging in Vlaanderen en met omzetdaling omwille van exploitatiebeperkingen ingevolge de coronavirusmaatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad, financieel te ondersteunen. 

Dit betekent concreet dat de omzetdaling het direct of indirect gevolg moet zijn van de coronamaatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad. We vragen aan de ondernemer om de link te leggen tussen de maatregelen die moeten nageleefd worden en de gevolgen hiervan op zijn beroepsuitoefening. De indiener/ondernemer moet dit zelf motiveren bij de indiening van zijn aanvraag. Hiervoor dient hij te vermelden

  1. over welke coronamaatregel het gaat – check hiervoor de FAQ van de Nationale Veiligheidsraad en vlaio.be/corona
  2. en hoe deze coronamaatregel de normale uitoefening van zijn beroep onmogelijk maakt

Deze steun kan niet gecumuleerd worden met:

  • de corona hinderpremie
  • achtergestelde leningen in het kader van de coronavirusmaatregelen bij PMV
  • de gigarantwaarborg verleend door PMV ten gevolge van de coronavirusmaatregelen
  • de sluitingspremie ingevolge hinder openbare werken voor de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020.

Update: Op 2 april 2021 heeft de Vlaamse Regering beslist met ingang van 16 april 2021 het cumulverbod op te heffen met de:

  • achtergestelde leningen in het kader van de coronavirusmaatregelen bij PMV
  • de gigarantwaarborg verleend door PMV ten gevolge van de coronavirusmaatregelen

Wij willen erop wijzen dat elke valse verklaring een inbreuk is tegen de wetgeving en gesanctioneerd wordt. 
Indien uit een controle door VLAIO na steuntoekenning blijkt dat de omzetdaling van minstens 60% niet gehaald werd of aan één van de andere voorwaarden opgelegd in de regelgeving niet werd voldaan, moet de onderneming de uitbetaalde steun aan VLAIO terugbetalen. Het terug te betalen steunbedrag zal verhoogd worden met een administratiekost van € 100.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon