reddingstouw

Corona compensatiepremie

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Veelgestelde vragen over de corona compensatiepremie

Wat is de status van mijn corona compensatie-aanvraag?

Meteen na indiening worden er geen bevestigingsmails verstuurd. Je kan de status van je aanvraag steeds nakijken door opnieuw in te loggen in de applicatie (www.aanvraagcoronacompensatiepremie.be) en op je dossiernummer te klikken. Wanneer de status 'uitbetaling aangevraagd' is, dan betekent dit dat het dossier nog in behandeling is en niet automatisch werd goedgekeurd. Pas bij status 'goedgekeurd' werd de premie aan jou toegekend en ontvang je een beslissingsmail. We doen ons uiterste best om de behandeltermijn zo kort mogelijk te houden. Sommige aanvragen kunnen automatisch verwerkt worden, andere dossiers hebben nog een bijkomende check nodig. Dit zorgt ervoor dat niet iedereen een gelijke behandeltermijn van het dossier doormaakt.

Waarom kan ik de status van mijn aanvraag compensatiepremie niet meer controleren? Ik krijg de melding “Er zijn geen aanvragen geregistreerd”. 

Dit is een tijdelijke storing, je hoeft je geen zorgen te maken. Zolang je nog geen mail hebt ontvangen van ons, dan is de status van je aanvraag ongewijzigd gebleven. Een beslissingsmail wordt steeds verstuurd naar de ondernemer.

Hoe kan de omzetdaling aangetoond worden bij controle?

De omzetdaling moet gaan over een daling van de geleverde prestaties in de periode van 14/03/2020 tot 30/04/2020 t.o.v. de referentieperiode. Als je tijdens deze periode gebruik hebt gemaakt van eventuele extra tijd om facturen uit te sturen en te innen voor de maanden voorafgaand aan de coronacrisis, dan is dat op zich geen probleem om alsnog de corona compensatiepremie te kunnen krijgen indien je wel aan alle voorwaarden voldoet.

Je kan een omzetdaling aantonen door facturen, maar dan enkel die facturen waarvan de prestatiedatum die erop vermeld wordt valt in de periode van 14/03/2020 tot 30/04/2020. Gaat het over prestaties van voor 14/03/2020, dan worden deze niet meegeteld.

Ook andere administratieve stukken kunnen gebruikt worden voor het bepalen van de omzetdaling. We denken hierbij aan een dagregister, een tijdsregistratie, eventueel een btw-aangifte. Bij (para)medische beroepen kan het bijvoorbeeld gaan over ‘getuigschriften voor verstrekte hulp’. 

Wat wordt verstaan onder 1 VTE werkend vennoot?

1 VTE werkend vennoot wordt gezien als een werkend vennoot, onafgezien of deze als vennoot actief is in hoofd- of bijberoep.

Hoe kan ik de substantiële exploitatiebeperking aantonen?

Op basis van de vragen en antwoorden van de Nationale Veiligheidsraad, gepubliceerd op info-coronavirus.be - versie 27 april 2020 (pdf).

Is de corona compensatiepremie belastbaar?

Neen, de corona compensatiepremie is vrijgesteld van belastingen, zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting.

Ik heb meerdere vestigingen. Sommige vestigingen zijn verplicht gesloten en komen in aanmerking voor de hinderpremie. Kom ik voor de andere vestigingen in aanmerking voor de compensatiepremie?

Neen. Op 1 ondernemingsnummer kan niet de hinderpremie EN de compensatiepremie aangevraagd worden. Ook niet als het gaat over verschillende activiteiten of verschillende vestigingen.

Ik ben pas opgestart als zelfstandige in bijberoep in 2de helft van 2019 (of begin 2020). Welke inkomsten mag ik gebruiken om aan te tonen dat ik aan de minimumdrempel geraak?

Ondernemers in bijberoep die geen volledig jaar gewerkt hebben in 2019 of pas gestart zijn in 2020 mogen gebruik maken van de verwachte inkomsten op jaarbasis uit hun financieel plan.

Wanneer is schuldvergelijk mogelijk na terugvordering van de toegekende steun?

Indien uit een controle door VLAIO na steuntoekenning blijkt dat er aan de voorwaarden opgelegd in de regelgeving niet werd voldaan, moet de onderneming de uitbetaalde steun aan VLAIO terugbetalen.
Indien de terugvordering niet betwist wordt d.w.z. dat er geen bezwaar of beroep loopt tegen de betreffende terugvordering, en men heeft nog aanvragen ingediend voor latere steunmaatregelen, dan kunnen deze steunbedragen (mits goedkeuring van de aanvraag) in mindering gebracht worden van de terug te betalen schuld aan VLAIO.

Wat als ik mijn onderneming stopzet of als deze vereffend wordt?

Stopgezette, ontbonden, failliete of vereffende ondernemingen komen niet in aanmerking voor coronasteun. Deze voorwaarde wordt getoetst zowel op het moment van de indiening van de aanvraag, alsook op het moment van de uitbetaling van de steun.

Indien een onderneming op een later tijdstip wordt stopgezet, ontbonden of dergelijke, heeft dit geen impact op de ontvangen steun, dit in zoverre de toegekende steun betrekking heeft op een periode waarin de onderneming nog actief was. Reeds ontvangen steun dient in dat geval niet terugbetaald te worden. U dient hiervan ook geen melding te maken aan VLAIO.

Opgelet: controles door VLAIO blijven mogelijk tot 5 jaar na de uitbetaling van steun. Indien uit een controle blijkt dat er onterecht steun werd aangevraagd zal deze, ook na ontbinding of dergelijke, worden teruggevorderd.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon