reddingstouw

Corona compensatiepremie

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Hoe vraag je de corona compensatiepremie aan?

De onderneming vraagt tijdig de corona compensatiepremie aan. De aanvraag moet online ingediend te worden uiterlijk op 30 juni 2020. 

Welke gegevens je moet invullen bij je aanvraag, beschrijven we beknopt en concreet in deze handleiding.

Per onderneming dien je één aanvraag in, voor de verschillende exploitatiezetels samen.

De omzetdaling van 60% zal je bij indiening van de steunaanvraag moeten verklaren op eer. Je dient de bewijsstukken voor een controle gedurende 5 jaar bij te houden.

VLAIO zal de aanvraag onderzoeken en toetst hierbij de naleving van de voorwaarden af, opgelegd door de regelgeving, en beslist of de subsidie wordt toegekend. Deze beslissing wordt per e-mail meegedeeld aan de onderneming. 

De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO en enkel op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

Indien uit een controle door VLAIO na steuntoekenning blijkt dat de omzetdaling van 60% niet gehaald werd of aan één van de andere voorwaarden opgelegd in deze regelgeving niet werd voldaan, dient de onderneming de uitbetaalde steun terug te betalen aan VLAIO.

Ondernemingen die na de aanvraag van de compensatiepremie toch gebruik willen maken van andere niet cumuleerbare steunmaatregelen (zoals een Gigarantwaarborg of een corona achtergestelde lening) kunnen de compensatiepremie terugbetalen.

Corona compensatiepremie: voor welke activiteiten?

  • eventsector
  • (para)medische beroepen en technische controle 
  • dienstenleveranciers die enkel dringende interventies mogen doen of met afgesloten werklocaties
  • ondernemingen die essentiële diensten leveren

Check je eigen activiteitencode (=NACE) in KBO.
Check of deze NACE-code ook in deze lijst voorkomt

Behoor je niet tot één van deze sectoren?
=> Motiveer waarom je omzetdaling het gevolg is van de coronamaatregelen

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon