Europese vlag met ontbrekende ster

Brexit veerkrachtsubsidie

Door een software-update is een aanvraag indienen niet mogelijk vanaf vrijdag 22/10/2021 om 17 uur tot maandag 25/10/2021 om 8 uur.
Terug naar Voorwaarden

Wat is een aanvaardbare hoofdactiviteit?

Alleen een bedrijf met een ‘aanvaardbare hoofdactiviteit’ kan de Brexit veerkrachtsubsidie gebruiken.

Wat houdt dat precies in?

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) houdt alle bedrijfsactiviteiten bij over je bedrijf. Die hebben ook allemaal een nummer (NACEBEL-code). Staat de code van je hoofdactiviteit op de lijst met aanvaardbare hoofdactiviteiten? Dan kom je in aanmerking voor de subsidiëring.

Maar wat is nu jouw hoofdactiviteit? Dat is de activiteit die de hoogste omzet genereert. Je kan dus gebruikmaken van de Brexit veerkrachtsubsidie als díé activiteit op diezelfde lijst staat.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail