BAR - Brexit Adjustment Reserve

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Evaluatieprocedure BAR

VLAIO zal de projectaanvragen na indiening beoordelen op basis van de ontvankelijkheidscriteria:

  • de projectindiener voldoet aan de voorwaarden
  • de projectindiener ondervindt een negatieve Brexit-impact
  • de projectindiener voldoet aan staatssteunregelgeving
  • de aanvraag is tijdig ingediend
  • de aanvraag is volledig ingediend

Na het indienen van jouw project zal het project worden geëvalueerd door de BAR-Managementautoriteit.

Indien aan één van deze eisen niet wordt voldaan, wordt het project niet verder behandeld door de BAR-Managementautoriteit.

Wat na de beslissing?

Mogelijke beslissingen zijn ‘goedgekeurd’, ‘goedgekeurd mits voorwaarden’ of ‘afgekeurd’.

Indien je project is goedgekeurd mits voorwaarden dient de aanvraag nog herwerkt te worden of verder gestaafd te worden met bewijsstukken.

Indien je project is goedgekeurd zal er een projectovereenkomst worden opgesteld met de BAR-Managementautoriteit.

Je bent verplicht inhoudelijk en financieel te rapporteren aan de BAR-Managementautoriteit. Via deze rapportering kan de BAR-Managementautoriteit de inhoudelijke en financiële voortgang opvolgen van de projecten en van de BAR in zijn geheel. De BAR-Managementautoriteit kan dan op haar beurt voldoen aan de rapporteringsverplichtingen opgelegd door de Europese Commissie.

De uitbetaling van de BAR-steun kan enkel gebeuren na ontvangst, controle en goedkeuring van de rapportering.

Contact

Of stel je vraag via e-mail naar brexit@vlaio.be. De projectadviseurs van het BAR-team staan ter beschikking om jouw project te begeleiden.

Adres
VLAIO
Beheersautoriteit BAR

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail