Laatste versie Border Target Operating Model (TOM)

Publicatiedatum

Op 29 augustus heeft de Britse Regering de voorlopig definitieve versie van het Border Target Operating Model (TOM) gepubliceerd. Hierin kondigt men nieuwe formaliteiten en deadlines aan voor het importeren van bepaalde dierlijke en plantaardige producten in het Verenigd Koninkrijk. Wat betekent dit voor jouw onderneming? 

Wat is het Border Target Operating Model (TOM)?

Het Border Target Operating Model (TOM) stelt een nieuwe aanpak voor op vlak van veiligheidscontroles of ‘safety and security declarations’ (van toepassing op alle invoerprocessen) en sanitaire en fytosanitaire controles (van toepassing op de invoer van levende dieren, dierlijke producten, planten en plantaardige producten) aan de grens. Het TOM classificeert levende dieren, kiemproducten, producten van dierlijke oorsprong (POAO) en dierlijke bijproducten (DBP's) in drie categorieën: hoog risico, gemiddeld risico of laag risico. Voor elke categorie gelden andere eisen en deadlines.

Nieuwe deadlines

Hier vind je de nieuwe deadlines die werden aangekondigd in de laatste versie van dit document: 

  • 31 januari 2024 - De invoering van gezondheidscertificering voor de invoer van dierlijke producten met een middelhoog risico, planten, plantaardige producten en levensmiddelen en diervoeders met een hoog risico van niet-dierlijke oorsprong uit de EU. Afschaffing van de vereisten inzake voorafgaande kennisgeving voor planten en plantaardige producten met een laag risico uit de EU.
  • 30 april 2024 - De invoering van documentaire en op risico gebaseerde identiteits- en fysieke inspecties van dierlijke producten, planten, plantaardige producten en levensmiddelen en diervoeders met een hoog risico van niet-dierlijke oorsprong uit de EU. De bestaande inspecties van plantaardige producten met een hoog risico uit de EU worden verplaatst van de plaats van bestemming naar grenscontroleposten.
  • 31 oktober 2024 - De eis voor veiligheidsverklaringen voor invoer in Groot-Brittannië vanuit de EU of andere gebieden waar de ontheffing van toepassing is, wordt van kracht op 31 oktober 2024. Daarnaast zullen we een beperkte dataset voor invoer invoeren en het gebruik van het Single Trade Window van het Verenigd Koninkrijk zal waar mogelijk overlapping tussen verschillende datasets vóór aankomst elimineren - zoals douaneaangiften vóór aankomst.

Meer info op deze linken

  • Ga naar deze link voor meer informatie over de Target Operating Model (TOM)-risicocategorieën voor de invoer van dieren en dierlijke producten uit de EU naar het VK. 
  • Ga naar deze link voor meer informatie over de Target Operating Model (TOM)-risicocategorieën voor planten en plantaardige producten uit de Europese Unie (EU) naar het VK. 
  • Je vindt de definitieve versie van het Border Target Operating Model (TOM) via deze link.

Delen: