BAR - Brexit Adjustment Reserve

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wat is de Brexit Adjustment Reserve (BAR)?

De Brexit Adjustment Reserve biedt steun aan EU-lidstaten, regio's en sectoren die getroffen zijn door de nadelige gevolgen van de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie (Brexit). Het doel van de BAR is om de impact van de Brexit op de economische, sociale en territoriale cohesie te verzachten.

Waarom is BAR nodig?

Met de Brexit kwam er een einde aan het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal tussen de EU en het VK. De EU en het VK vormen nu twee afzonderlijke markten. Dit creëert belemmeringen voor de handel in goederen en diensten en voor grensoverschrijdende mobiliteit en uitwisselingen, met gevolgen voor overheden, bedrijven, burgers en belanghebbenden aan beide kanten.

De Brexit heeft een enorme economische impact op Vlaanderen. Samen met Ierland, Nederland en Frankrijk behoort Vlaanderen tot de meest getroffen gebieden binnen de Europese Unie. Om de impact van de Brexit binnen Vlaanderen zoveel mogelijk op te vangen, lanceert de Vlaamse Regering in samenwerking met de Europese Unie deze oproep tot BAR-financiering voor getroffen ondernemingen, organisaties en overheidsentiteiten.

De BAR-middelen bieden ondersteuning voor projecten en maatregelen met als doel het verzachten van de impact van de Brexit.

Voor meer informatie over de BAR kan je ook steeds terecht op de website van de Europese Commissie: Brexit Adjustment Reserve.

Contact

Of stel je vraag via e-mail naar brexit@vlaio.be. De projectadviseurs van het BAR-team staan ter beschikking om jouw project te begeleiden.

Adres
VLAIO
Beheersautoriteit BAR

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail