BAR - Brexit Adjustment Reserve

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

BAR aanvragen

De aanvraag verloopt in drie stappen:

 • 1

  Indien je een aanvraag wil indienen, vul je een formulier in via de (roze) aanvraag-knop in het menu hierboven. In het aanvraagformulier beschrijf je de impact van de Brexit op jouw organisatie en geef je een korte toelichting over je project.

 • 2

  Eenmaal je het projectvoorstel hebt ingediend, wordt deze geanalyseerd door één van onze projectadviseurs. Indien je project in aanmerking komt voor steun, zal je een code ontvangen waarmee je een volledige aanvraag kan indienen via ons online platform. Dit betekent echter niet dat je aanvraag automatisch wordt goedgekeurd en je al een subsidie ontvangt.

  Indien je projectvoorstel niet in aanmerking komt, word je per mail op de hoogte gebracht en ontvang je geen code. In dit geval kan de projectadviseur je naar eventuele alternatieve steunmaatregelen doorverwijzen.

 • 3

  Dien het formele aanvraagformulier in via het online platform. Na ontvangst van jouw volledige aanvraag wordt deze geanalyseerd door een team van projectadviseurs.

Referentieperiode

De getroffen organisaties kunnen voor kosten binnen de projectreferentieperiode beroep doen op de Brexit Adjustment Reserve (BAR) indien zij schade ondervinden ten gevolge van de Brexit.

Startdatum: Het project mag starten vanaf de dag na het indienen van het BAR-aanvraagformulier. Aanvraagformulieren die na 1 juli 2023 worden ingediend, worden niet meer aanvaard.

Einddatum: 31 december 2023 is de uiterste datum voor de projectperiode.

Alle subsidiabele aanvaarde kosten moeten uiterlijk op 16 oktober 2023 worden gerapporteerd. 

Let op: Wat betreft de projectkosten die lopen tussen 16 oktober en 31 december 2023, die aanvaard zijn als subsidiabele kosten, maar die nog niet kunnen bewezen worden, wordt de steun als voorschot uitbetaald. In januari 2024 worden de bewijsstukken hiervan geverifieerd. Een eventuele terugvordering is mogelijk indien de echte kosten lager uitvallen of bewijsstukken niet aangeleverd worden.

Subsidiabele kosten tussen 16 oktober en 31 december 2023 zijn kosten gerelateerd aan een goedgekeurd project dat reeds liep vóór die datum.  

Aanvragen kunnen ingediend worden tot 1 juli 2023 middernacht of tot uitputting van de middelen.

Aanvragen worden beoordeeld in volgorde van indiening. Er kunnen hierbij slechts projecten goedgekeurd worden tot uitputting van de middelen.

Alle toegekende steun wordt verleend binnen de grenzen en voorwaarden van de Europese staatssteunregeling en de BAR-verordening.

Contact

Of stel je vraag via e-mail naar brexit@vlaio.be. De projectadviseurs van het BAR-team staan ter beschikking om jouw project te begeleiden.

Adres
VLAIO
Beheersautoriteit BAR

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail