Nieuw platform moet bedrijven voorsprong geven in handel met de UK

Publicatiedatum
Gateway²Britain, een innovatief datadeelplatform moet Vlaamse, en bij uitbreiding Belgische bedrijven, een voorsprong geven in de handel met het UK na de Brexit-krimp. Vlaams minister van Economie en Innovatie Jo Brouns (CD&V) en federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) hebben daarvoor de handen in elkaar geslagen.
Persconferentie met Kris Neyens (VIL), Kristian Vanderwaeren (Douane) and Luc Arnouts (Port of Antwerp-Bruges)
Persconferentie met Kris Neyens (VIL), Kristian Vanderwaeren (Douane) and Luc Arnouts (Port of Antwerp-Bruges)

UK goed voor 60% export

Het Verenigd Koninkrijk is steeds een enorm belangrijke handelspartner geweest voor onze Vlaamse bedrijven. In de jaren voorafgaand aan de Brexit was het Verenigd Koninkrijk de vierde handelspartner van Vlaanderen. En zelfs ongeveer 60% van de exportactiviteiten van de Vlaamse transport- en logistieksector was gericht op de UK.

Ingewikkelde administratie sinds Brexit

Sinds de Brexit is het Verenigd Koninkrijk een 'derde land' en moeten bedrijven verschillende administratieve stappen doorlopen aan de grens. Hoewel de impact anders is voor elk bedrijf, heeft onderzoek aangetoond dat ondernemingen geconfronteerd worden met:

  • Een ingewikkeld, gefragmenteerd en ontransparant logistiek en administratief grensoverschrijdend proces met vele, vaak ongekende betrokken stakeholders.
  • Een veelheid aan private en publieke ICT-systemen in beide landen die gebruik maken van gelijkaardige data sets maar interoperabiliteit missen.

Onderzoek naar vereenvoudiging

Die handel moet nu opnieuw worden vergemakkelijkt, is de redenering. Minister Brouns liet via VLAIO nagaan hoe digitalisering de formaliteiten op een toekomstbestendige manier kunnen ondersteunen en opvangen. VIL en Deloitte hebben deze opdracht ondersteund en de gevolgen van Brexit grondig onderzocht. Samen met de douaneadministratie en ondernemingen zoals Sioen en Wienerberger, werd de volledige flow van handel van en naar het Verenigd Koninkrijk in kaart gebracht.

Gateway²Britain-concept (G²B) verwacht eind 2023

Zo werd het Gateway²Britain-concept (G²B)  vormgegeven en een aanpak van op elkaar aansluitende pijlers uitgewerkt. Dit is een grensoverschrijdend platform waarop data en digitale documenten door alle partijen in de logistieke keten kunnen worden gedeeld en waardoor transparantie ontstaat in het administratieve proces rond grensformaliteiten en -controles. 

fysieke pijler om kmo's te ontzorgen

Het doel van het G²B fysieke servicepunt is om kmo’s te ontzorgen van enkele Brexit-gerelateerde taken en administratie. De focus ligt hierbij specifiek op kmo’s die, in tegenstelling tot grotere spelers op de markt, kleinere handelsvolumes met de UK en minder kennis van bestaande en veranderende wetten hebben en aan wie het ontbreekt aan financiële en technische middelen om deze zaken zelf te anticiperen.

Operationeel eind 2023

De eerste versie van dit digitale datadeelplatform zou tegen het einde van dit jaar operationeel moeten zijn. Port of Antwerp-Bruges en het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) gaan nu het datadelingsplatform en fysieke servicepunten bouwen.

Gateway²Britain krijgt financiële steun van de Europese Unie. Ook de Belgische douane speelt een rol bij de uitbouw van het platform, net zoals VLAIO.