Terug naar Aanvraagprocedure

Baekeland-mandaten - oproep 2021

De oproep 2021 werd geopend eind november 2020. De uiterste datum voor indiening is dinsdag 23 maart 2021 om 12 uur.

Tijdschema voor indiening en evaluatie van de projectvoorstellen

Oproep 2021 Voorziene datum
Lanceren oproep eind november 2021
Verkennende gesprekken (online)

donderdag 4 februari en
dinsdag 16 februari 2021

Deadline voor indiening 23 maart 2021 om 12.00 uur 's middags
Deadline voor indiening ondertekende afsprakennota (rond intellectuele eigendomsrechten) 19 april 2021
Indicatieve periode voor mondelinge colleges met de mandataris Tussen half mei en half juni 2021
Beslissing juli 2020

Een projectaanvraag voor een baekeland-mandaat wordt elektronisch ingediend. De aanvraagprocedure verloopt online. 

Tijdens de ontvankelijkheidsanalyse kan het Agentschap contact opnemen met de aanvrager ter vervollediging van de aanvraag. Vooral voor bedrijven die in het laatste jaar geen subsidie-aanvraag indienden zal dit van toepassing zijn, voor de opvraging van de vereiste financiële informatie om de financiële draagkracht te evalueren. Bedrijven die mogelijk problemen verwachten met de financiële draagkracht en/of niet bekend zijn bij het Agentschap worden daarom aangeraden hun aanvraag zeker tijdig in te dienen.

Er wordt in principe geen onderhoud van een adviseur voorzien met de aanvrager voorafgaand aan het expertencollege.

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail