Kunstwerk - Photo by Sebastien Gabriel on Unsplash

Baekeland-mandaten

Bedrag

Met een Baekeland-mandaat voorzien wij in de cofinanciering van:

  • de personeelskosten
  • de werkingskosten
  • de uitrustingskosten
  • de vaste kosten voor een specifieke werknemer.

De subsidie wordt door het agentschap betaald aan het bedrijf dat instaat voor de volledige vergoeding van de partners.

Begroting en aanvaardbare kosten

Een Baekeland-mandaat voorziet financiering van de personeels-, overhead- en werkingskosten in relatie met één specifieke werknemer. Het opstellen van een begroting volgt het kostenmodel van Agentschap Innoveren & Ondernemen, waarbij de som van de niet-personeelskosten maximaal 50.000 euro bedraagt per jaar bij voltijdse bezetting (evenredig te verlagen bij een deeltijdse bezetting).

Bij verificatie aan het einde van de projectuitvoering moeten de kosten kunnen aangetoond worden, indien hierom verzocht wordt.

Reiskrediet

Binnen het Baekeland-programma wil Agentschap Innoveren & Ondernemen de mobiliteit van de onderzoeker stimuleren, in eerste instantie tussen de academische en industriële wereld, maar eveneens de internationale mobiliteit. Ter aanmoediging van lange studieverblijven (minimaal drie maanden) kunnen doctoraatsstudenten bij verschillende instanties reiskredieten aanvragen. Baekeland-mandatarissen kunnen dergelijk reiskrediet voor langdurige buitenlandse studieverblijven (minimaal 3 maanden) ook bij het agentschap aanvragen tijdens de uitvoering van een mandaat.

Om buitenlandse kandidaten de kans te geven om actief betrokken te worden bij het opzetten van een projectvoorstel en goed voorbereid te kunnen worden voor de verdediging van het voorstel voor een expertencollege, wordt eveneens voorzien dat de reis- en verblijfskosten voor een stage/opleidingstijd voorafgaand aan het expertencollege kunnen aanvaard worden. Korte studieverblijven en deelname aan internationale congressen en workshops maken uiteraard deel uit van het doctoraatstraject (kosten in dit verband kunnen opgenomen worden als directe kosten in een projectbegroting).

Steunbedrag

De aanvaarde begroting vormt de basis voor berekening van een subsidie. Het basissteunpercentage bedraagt 50% en kan verhoogd worden (cumuleerbaar):

  • een onderneming die een kleine onderneming is, kan 20% extra steun krijgen en een middelgrote onderneming 10% extra steun
  • het project kan 10% extra steun krijgen als er een daadwerkelijke samenwerking is tussen meerdere onafhankelijke gesteunde ondernemingen waarbij geen van de ondernemingen meer dan 70% van de kosten van het samenwerkingsproject voor haar rekening neemt én tenminste één partner een kmo is.

Het agentschap betaalt de subsidie aan de onderneming die instaat voor de volledige vergoeding van de partners.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.