Kunstwerk - Photo by Sebastien Gabriel on Unsplash

Baekeland-mandaten

Wat is een Baekeland-mandaat?

Met Baekeland-mandaten wil het agentschap onderzoek ondersteunen dat een economische finaliteit heeft en - in geval van succes - een meerwaarde biedt voor het betrokken bedrijf. Dit onderzoek is tegelijk gericht op een doctoraat; het voldoet aan de gangbare criteria voor doctoraatswaardig onderzoek. Om voor steunverlening in aanmerking te komen, moet het projectvoorstel dus een wetenschappelijke uitdaging bieden die de onderzoeker toelaat zich intellectueel te bekwamen en door te groeien tot een volwaardige onderzoeker. Een kandidaat-mandataris die wenst een Baekeland-mandaat aan te vragen, dient in de eerste plaats een samenwerking met een bedrijf en een universitaire promotor uit te werken. De aanvraag moet vervolgens worden ingediend door het bedrijf dat als hoofdaanvrager van het project optreedt.

Wetgevend kader

Besluit van de Vlaamse regering van 12 mei 2017 tot regeling van steun aan ondernemingen voor onderzoeksprojecten voor de uitvoering van doctoraatsonderzoek of postdoctoraal onderzoek in samenwerking met onderzoeksorganisaties (Besluit bedrijfssteun O&O-talent).

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.