Delen van medewerkers als duurzame oplossing

Een wereld in verandering brengt een evoluerende arbeidsmarkt met zich mee. Maar wat doe je als bepaalde jobs hun relevantie verliezen, als de talenten van een van jouw werknemers niet meer aansluiten bij de job of als jouw bedrijf nieuwe profielen nodig heeft? De werkschakelpunten bieden de oplossing om ontslagen te vermijden.

Sabine Goossens
© Werkschakelpunt Kust

De werkschakelpunten van VDAB en VLAIO maken tijdelijke en permanente transities mogelijk, stimuleren het delen van werknemers en vergemakkelijken herinstroom na langdurige ziekte. Dit proefproject verhoogt zo de jobmobiliteit en benut Vlaams talent optimaal. Het initiatief startte in maart 2023.

Vlaanderen telt in totaal vier werkschakelpunten. We spraken met Sabine Goossens, project manager bij Acerta en coördinator van het Werkschakelpunt Kust.

Sabine, kan je kort samenvatten wat jullie als werkschakelpunt precies doen?

Binnen het project van de werkschakelpunten begeleiden we werknemers bij wie er geen match meer is met hun job. En dat kan verschillende redenen hebben: de inhoud van de job is geëvolueerd, er zijn herstructureringen in het bedrijf of de persoon zelf is veranderd. Bijvoorbeeld een ouder persoon die door de toenemende digitalisering niet meer goed kan volgen, iemand die langdurig afwezig geweest is door een burn-out, een poetsvrouw met artrose in de handen die haar job niet meer kan uitvoeren … In tijden van arbeidskrapte is het belangrijk dat elk talent op de juiste plaats zit. Als een werkgever dan de stap zet naar ons, is dat absoluut een teken van goed ondernemerschap.

Sabine Goossens

Als een werkgever de stap zet naar ons, is dat een teken van goed ondernemerschap.

Sabine Goossens
coördinator Werkschakelpunt Kust

Hoe ziet die begeleiding van de werkgever er dan uit?

We bereiden samen met de werkgever het gesprek met de werknemer voor. Want dat is niet altijd gemakkelijk. En we denken mee in oplossingen, zowel op korte als langere termijn. Van opleidingen en loopbaancoaching tot een stageplek of een tijdelijke job in een ander bedrijf … Juridisch bestaan er heel wat mogelijkheden. Op dat vlak hebben we heel wat kennis in huis, dat is ongetwijfeld een van onze grote sterktes.

Is er een bepaalde doelgroep die meer vertegenwoordigd is?

Een derde van onze dossiers gaat over zelfstandigen die overwegen om hun zaak stop te zetten en zich afvragen wat ze dan wel gaan doen. Vaak zijn ze op jonge leeftijd gestart en hebben ze nooit gesolliciteerd. We geven sollicitatieadvies en helpen hen op weg. Zo weten veel zelfstandigen niet dat ze ook recht hebben op loopbaancheques. Er is duidelijk nood aan begeleiding. Wat opvalt is dat ze vaak erg actiegericht zijn en al meteen na het eerste gesprek initiatief nemen. Ze zijn na afloop ook heel dankbaar.

Sabine Goossens

Er is duidelijk nood aan begeleiding voor zelfstandigen die overwegen om hun zaak stop te zetten.

Sabine Goossens
coördinator Werkschakelpunt Kust

Kan je een specifiek voorbeeld geven van een samenwerking?

We zitten momenteel aan tafel met Takeaway België, dat maaltijden aan huis levert. Het bedrijf werkt, in tegenstelling tot sommige van hun concurrenten, uitsluitend met medewerkers in dienstverband. In de herfst- en wintermaanden is het bij hen erg druk, tijdens de zomer gaan mensen vaker uit eten en is er daardoor heel wat minder werk. Om hun mensen tijdens die kalmere periode toch aan het werk te kunnen houden, gingen we samen op zoek naar een oplossing. Door ze bijvoorbeeld te delen met bedrijven actief in horeca en toerisme, die in de zomer extra mensen zoeken. Een win-win voor beide partijen: Takeaway kan zijn medewerkersbestand behouden en zelfs uitbreiden, de werknemers hebben een vast contract met gevarieerd werk en krijgen de kans om nieuwe skills aan te leren en te groeien. Een duurzame oplossing, dus.

Sabine Goossens

Bedrijven die onderling medewerkers delen, dat is een win-win voor alle partijen.

Sabine Goossens
coördinator Werkschakelpunt Kust

Een ander voorbeeld is een bedrijf uit de audiovisuele sector dat nu vooral met tijdelijke medewerkers en freelancers werkt, maar graag zijn poule vaste medewerkers wil uitbreiden. Een hele uitdaging, omdat drukke en rustige periodes elkaar voortdurend afwisselen. We werken nu aan een initiatief waarbij ze hun medewerkers delen met andere bedrijven binnen de sector. Zo doen hun mensen nieuwe kennis op, die ze terug meebrengen naar hun werkgever.

Tot slot, wat is de grootste struikelblok bij bedrijven?

Vertrouwen. Werkgevers denken vaak dat, door medewerkers te delen, er iemand anders mee gaat lopen. Of dat mensen die een opleiding volgen, niet gaan blijven. Het is vaak een kwestie van duidelijke afspraken maken, maar ook vertrouwen. Je kan niet alles op papier zetten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat iedereen er beter van wordt. Het komende jaar willen we dan ook, naast de individuele begeleidingen, blijven inzetten op het uitbouwen van specifieke netwerken, zoals bij Takeaway en de audiovisuele sector. Eenmaal het traject van de werkschakelpunten afgelopen is, moeten die netwerken op zichzelf kunnen blijven bestaan.

 

Meer info

Benieuwd naar de werking van de andere werkschakelpunten? In deze interviews delen de coördinatoren van werkschakelpunt Leuven, Aalst en Gent hoe zij werkgevers en werknemers helpen. 

Meer algemene info? Bezoek www.werkschakelpunt.be