Het juiste talent op de juiste plek

Het werkschakelpunt is een initiatief van VDAB en VLAIO dat werkgevers en werknemers een alternatief wil bieden. Dat doet het door tijdelijke en permanente transities van medewerkers te begeleiden, door werknemers te delen en door herinstroom na langdurige ziekte te faciliteren. Benieuwd waarom de werkschakelpunten dat doen?

Afscheidskaartje
© Acerta

Jobs, mensen en bedrijven evolueren voortdurend. Hierdoor zijn sommige jobs niet langer relevant, sluit een job op een bepaald moment niet meer aan bij iemands talenten of moet een bedrijf op zoek naar andere profielen. Toch hoeft dit niet te eindigen in ontslag. VDAB en VLAIO lanceerden daarom vier werkschakelpunten in Vlaanderen, met als ultieme doel de jobmobiliteit verhogen en het talent in Vlaanderen optimaal benutten. Dit proefproject startte in maart 2023.

Vlaanderen telt in totaal vier werkschakelpunten. We spraken met Maarten Pissens, project manager bij Acerta en coördinator van het Werkschakelpunt Leuven.

Maarten, wat is voor jou de essentie van een werkschakelpunt?

De essentie voor mij is het juiste talent op de juiste plek krijgen. En dat met mensen die aan het werk zijn. Terwijl VDAB hoofdzakelijk focust op werkzoekenden die bijvoorbeeld door ontslag of langdurige ziekte niet werken, willen de werkschakelpunten vroeger in het proces ingrijpen. Een werknemer die ongelukkig is in zijn job, de match tussen werknemer en werkgever die zoek is … We brengen mensen in beweging, zowel op korte als lange termijn, zowel binnen als buiten het bedrijf waarin ze werken. 

Met hoeveel collega’s werken jullie op dit project?

Ons team bestaat in totaal uit drie leden. Elk van ons doet dit aanvullend op zijn of haar hoofdtaak. Mijn twee collega’s plannen gesprekken in, kijken welke acties nodig zijn en welke dienstverleners ons daarbij kunnen helpen. Ikzelf hou me vooral bezig met de promotie en het verhogen van de naamsbekendheid van het werkschakelpunt. Hoe beter we gekend zijn, hoe meer mensen we kunnen helpen.

Wie is jullie eerste aanspreekpunt? De werkgever of de werknemer?

Onze belangrijkste doelgroep is de werkgever. Het is het bedrijf dat naar ons komt met een hulpvraag. Het is niet moeilijk om te weten of een bedrijf op zoek is naar nieuwe medewerkers. Maar de mensen die er werken en niet op hun plek zitten, dat is een blinde vlek. Het ligt vaak gevoelig en helaas wachten werkgevers daarom te lang om een oplossing te zoeken. En dat is jammer. Bovendien is onze dienstverlening volledig gratis.

Maarten Pissens

Een werknemer die niet op zijn plek zit: het ligt vaak gevoelig. Helaas wachten werkgevers daarom te lang om een oplossing te zoeken.

Maarten Pissens
coördinator Werkschakelpunt Leuven

Tijdens een eerste intakegesprek met de werkgever verzamelen we alle informatie. Pas daarna gaan we in gesprek met de betrokken werknemer. Samen zoeken we waar zijn of haar talenten liggen, of een opleiding of loopbaancoaching bijvoorbeeld interessant kan zijn, enz. Daarvoor werken we nauw samen met tal van dienstverleners: opleidingscentra, loopbaancoaches, de uitzendsector, organisaties of bedrijven die stages aanbieden … We volgen de werknemer gedurende het ganse traject op. De enige voorwaarde is dat zowel werkgever als werknemer ervoor openstaan.

Hoe is de aanpak van Acerta hierin, als commerciële organisatie?

Bij de start van de werkschakelpunten, zo’n jaar geleden, vertrokken we hoofdzakelijk vanuit ons eigen klantenbestand. Want dat is onze sterkte in dit project: we staan zeer dicht bij de bedrijven. Ondertussen weten steeds meer werkgevers buiten ons netwerk ons te vinden. We zetten hard in op naamsbekendheid, via LinkedIn, evenementen … En we werken nauw samen met VDAB en VLAIO. Het is belangrijk dat werkgevers ons kennen.

Maarten Pissens

Een van onze sterktes in dit project is dat we zeer dicht bij de bedrijven staan.

Maarten Pissens
coördinator Werkschakelpunt Leuven

Kan je een concreet voorbeeld geven van een bedrijf waarmee jullie vaak samenwerken?

We werken veel voor bedrijven met een seizoensgebonden tewerkstelling. Of bedrijven die sterke pieken en dalen hebben in hun activiteiten. Daar is de uitdaging om werknemers toch een langetermijncontract te kunnen aanbieden, door bedrijven onderling werknemers te laten uitwisselen. Zo organiseerden we met enkele werkgevers een maandelijks overlegmoment om samen de medewerkers voor wie een oplossing gezocht moet worden, te overlopen.

Wat zijn jullie plannen voor het tweede jaar van het project?

Het komende jaar willen we onze ervaringen uit de praktijk omzetten in duurzame initiatieven en oplossingen. Zo blijven we inzetten op het uitbreiden van ons netwerk. We willen zoveel mogelijk werkgevers met elkaar in contact brengen, zodat ze hun expertise onderling kunnen delen. Bedrijven zijn erg in zichzelf gekeerd als het gaat over tewerkstelling: die medewerker is van mij en wil ik niet delen. Tot op het moment dat er een probleem is. Vaak lopen ze tegen dezelfde dingen aan. En daar willen we hen bewust van maken. Door alle bedrijven uit ons netwerk een digitaal formulier te laten invullen, proberen we bijvoorbeeld vraag en aanbod in kaart te brengen. Wij faciliteren, om dan in een volgende fase een stap opzij te zetten en het netwerk zijn ding te laten doen.

Maarten Pissens

Bedrijven zijn erg in zichzelf gekeerd als het gaat over tewerkstelling: die medewerker is van mij en wil ik niet delen.

Maarten Pissens
coördinator Werkschakelpunt Leuven
 

Meer info

Benieuwd naar de werking van de andere werkschakelpunten? In deze interviews delen de coördinatoren van werkschakelpunt Gent, Aalst en de Kust hoe zij werkgevers en werknemers helpen. 

Meer algemene info? Bezoek www.werkschakelpunt.be.