Investeren in menselijk kapitaal is de toekomst

In een evoluerende arbeidsmarkt biedt het werkschakelpuntproject van VDAB en VLAIO de oplossing voor werkgevers en werknemers. Het stimuleert transities van medewerkers, het delen van werknemers en herinstroom na langdurige ziekte. Zo zorgt dit proefproject al sinds maart 2023 voor een verhoging van de jobmobiliteit en een optimale benutting van het talent in Vlaanderen. Benieuwd welke visie er schuilt achter het werkschakelpunt?

Werkschakelpunt Aalst
© Werkschakelpunt Aalst

Jobs verdwijnen, de talenten van een medewerker sluiten niet langer aan bij de job of bedrijven moeten op zoek naar andere profielen. Het zijn bekende problemen in een evoluerende arbeidsmarkt. Maar hoe pak je die aan zonder werknemers te ontslaan? Het werkschakelpuntproject van VDAB en VLAIO helpt werkgevers en werknemers daarbij.

Vlaanderen telt in totaal vier werkschakelpunten. We spraken met Wout De Bondt van Skill BuilderS, coördinator van het Werkschakelpunt Aalst.

Wout, wat doet een werkschakelpunt?

Samen met werkgevers en werknemers zorgen we ervoor dat het menselijk kapitaal in bedrijven optimaal benut wordt. We doen dat aan de hand van zogenoemde transitietrajecten, waarbij we werknemers begeleiden die veranderen van job, binnen hetzelfde bedrijf of daarbuiten, permanent of tijdelijk. Dat kan verschillende redenen hebben: iemand is niet langer gelukkig in zijn job, door omstandigheden kan iemand zijn huidige job niet meer uitvoeren, een bedrijf heeft te maken met pieken en dalen en kan niet op elk moment alle werknemers aan het werk houden … Samen met beide partijen bekijken we wat er nodig is om tot een duurzame tewerkstelling te komen. Het moet een positief verhaal zijn voor zowel werkgever als werknemer.

Wout De Bondt

We zorgen ervoor dat het menselijk kapitaal in bedrijven optimaal benut wordt.

Wout De Bondt
coördinator Werkschakelpunt Aalst

En wat is jullie rol in die trajecten?

Wij faciliteren. Wat is jouw specifieke vraag en wie kan jou daarbij helpen? Iemand kan bijvoorbeeld, mits de nodige opleidingen, doorgroeien naar een andere functie binnen hetzelfde bedrijf. Dan gaan we mee op zoek naar een geschikte opleiding, dat kan zowel gaan over soft skills als hard skills. We werken nauw samen met een breed netwerk aan dienstverleners: Syntra, CVO, hogescholen, andere opleidingsinstellingen … Of we evalueren de huidige job en passen de inhoud ervan aan, het zogenoemde ‘jobcrafting’. We werken altijd op maat. Een gelijkaardig traject in twee verschillende bedrijven kan een volledig ander verhaal zijn. Elke persoon is anders en heeft andere vragen en noden.

Eenmaal er een dienstverlener gekozen is, volgen we op van aan de zijlijn. Tijdens een traject komen vaak inzichten naar boven waarop we kunnen inspelen. 

Staan bedrijven altijd open voor die begeleiding?

Meer en meer, gelukkig maar. Wil je als werkgever medewerkers aantrekken en houden, dan moet je focussen op competenties en talenten, niet louter op opleiding. Onze arbeidsmarkt is steeds meer gericht op levenslang leren. Jobs evolueren nu eenmaal, net als mensen. Je moet investeren in het menselijk kapitaal van je bedrijf, dat is iets waar we werkgevers bewust van willen maken.

Wout De Bondt

Onze arbeidsmarkt is steeds meer gericht op levenslang leren.

Wout De Bondt
coördinator Werkschakelpunt Aalst

Naast het bewust maken en faciliteren, helpen we bedrijven ook om het kostenplaatje te drukken. We kijken mee uit naar financiële tegemoetkomingen vanuit de sector, via de kmo-portefeuille, enz. Onze dienstverlening is volledig kosteloos, aangezien we gesubsidieerd worden vanuit VDAB.

Wat is de meerwaarde van Skill BuilderS als partner in het project?

Skill BuilderS is een hr-dienstverleningsbedrijf, wat betekent dat we heel dicht bij de bedrijven staan en weten wat er speelt. Die kennis komt zeker en vast van pas. Ook buiten dit project werken we regelmatig samen met VDAB, we zijn al jarenlang partners.

Onze slogan is niet voor niets ‘Vérder met ieders talent’. Dat is iets waar we echt voor staan. Als werkgever heb je er alle baat bij om alles uit je mensen te halen. In plaats van te focussen op wat niet is, kijk naar wat kan. Als een werknemer zich goed voelt, presteert hij beter en stijgt de productiviteit. Een win-win dus.

Waar ligt jullie focus het komende jaar?

Het eerste jaar van het project hebben we vooral ingezet op het informeren en sensibiliseren van bedrijven, en het uitbouwen van een netwerk. Nu is het tijd om te oogsten wat we gezaaid hebben. We zitten ondertussen goed verankerd in Aalst, een stad die hard inzet op arbeid. Zo is er bijvoorbeeld het platform Aalst Werkt, dat iedereen die werkt rond tewerkstelling, samenbrengt. Daarnaast hebben we een klankbordgroep, met vertegenwoordigers uit het stadsbestuur, de bedrijfswereld, de belangrijkste industriezones, de zorgsector, enz. Bij hen kunnen we nieuwe initiatieven aftoetsen en houden we de vinger aan de pols.

 

Meer info

Benieuwd naar de werking van de andere werkschakelpunten? In deze interviews delen de coördinatoren van werkschakelpunt Leuven, Gent en de Kust hoe zij werkgevers en werknemers helpen. 

Meer algemene info? Bezoek www.werkschakelpunt.be