Bedrijven overtuigen van de kracht van een doeltreffende leercultuur

Hoe vermijd je ontslagen in een evoluerende arbeidsmarkt? Het werkschakelpunt biedt alternatieven voor werkgevers en werknemers. Denk aan transities van medewerkers, het delen van werknemers en herinstroom na langdurige ziekte. VDAB en VLAIO werken via dit proefproject al sinds maart 2023 samen om de jobmobiliteit te verhogen en het talent in Vlaanderen optimaal te benutten. 

Vlaanderen telt in totaal vier werkschakelpunten. We spraken met Astrid Faelens en Ann De Cuyper van het Werkschakelpunt Gent.

Ann De Cuyper
© Werkschakelpunt Gent

Astrid en Ann, jullie werken bij Stad Gent. Hoe kijken jullie als overheidsdienst naar het werkschakelpuntproject?

Als stad vinden we het belangrijk dat bedrijven die in Gent gevestigd zijn of zich hier willen vestigen, talent vinden en houden. Dus zetten we vooral in op sensibiliseren: investeer in opleiding en levenslang leren, want jobs evolueren aan een erg snel tempo. We gaan voor wendbare bedrijven én wendbare medewerkers. Daarnaast willen we mensen aanzetten om hun loopbaan in handen te nemen, in overleg met hun werkgever. Bedrijven hebben vaak een ruim aanbod aan opleidingen en interne mobiliteitsmogelijkheden, maar die zijn op de werkvloer niet altijd gekend.

Ann De Cuyper

We gaan voor wendbare bedrijven én wendbare medewerkers.

Ann De Cuyper
coördinator Werkschakelpunt Gent

Wat doen jullie om het werkschakelpunt bekend te maken bij bedrijven?

We organiseerden het voorbije jaar verschillende events rond leercultuur en levenslang leren, o.a. een inspiratiedag in samenwerking met provincie Oost-Vlaanderen, waar verschillende opleidingspartners hun aanbod pitchten voor zo’n 140 bedrijven. We vinden het onze opdracht om bedrijven te inspireren en ze in contact te brengen met opleidingsaanbieders, zodat ze er zelf mee aan de slag kunnen. En ervoor te zorgen dat ze ons weten te vinden als ze hulp nodig hebben.

Als stadsdienst hebben we een goed zicht op de lokale arbeidsmarkt. We werken nauw samen met de dienst Economie en weten dus vrij snel welke bedrijven gaan uitbreiden, welke bedrijven van plan zijn om naar Gent te komen, enz. De haven is een belangrijke werkgever waar heel wat sectoren vertegenwoordigd zijn: biotech, cleantech, ICT … Van kleine start-ups tot bedrijven met 5000 werknemers. Ook met de uitzendsector en het onderwijs hebben we goede contacten.

Wat houdt werkgevers tegen om te investeren in de opleiding van hun medewerkers?

Soms zijn werkgevers bang dat hun werknemers, door het volgen van opleidingen, zullen vertrekken. Daarnaast vraagt opleiding ook tijd. Iemand die in een productiebedrijf op de werkvloer staat, kan bijvoorbeeld niet zomaar even tussendoor een online webinar volgen. Die persoon moet vervangen worden of de productie moet zich aanpassen. Toch willen we bedrijven tonen dat het loont. Werknemers die vastlopen in hun job en niet gelukkig zijn, zijn niet productief en kunnen bijvoorbeeld langdurig uitvallen. Voor beide partijen geen goede uitkomst.

Astrid Faelens
© Werkschakelpunt Gent

Hebben jullie al concrete zaken verwezenlijkt?

Een van de bedrijven met wie we het voorbije jaar hebben samengewerkt, is Volvo Group. Zij hebben een interne academy, maar zoals zo vaak bereik je hiermee vooral diegenen die al overtuigd zijn van het nut van opleidingen, en niet de groep die er net het meeste nood aan heeft. We zijn een proefproject gestart met een ‘leerambassadeur’: een collega op de werkvloer die fungeert als rolmodel. Iemand die door opleidingen te volgen doorgegroeid en opengebloeid is, en vanuit zijn ervaring collega’s warm wil maken en daarnaast input wil verzamelen. Is het intern opleidingsaanbod wel gekend? Weten de collega’s hoe je je kan inschrijven? Na een positieve evaluatie door Volvo Group willen we dit, samen met hen en het loopbaanfonds, verder uittesten en professionaliseren, zodat ook andere bedrijven ermee aan de slag kunnen.

Wat staat er nog op de planning het komende jaar?

We werken vooral op werkgeversniveau, eerder dan op individuele trajecten. En dat willen we blijven doen. Met een focus op grotere bedrijven, zodat we meer mensen bereiken in één keer. Ook al leiden onze inspanningen niet altijd tot een concreet dossier, toch hebben we het gevoel dat er iets beweegt. Bedrijven overtuigen van het installeren van een leercultuur, dat gaat nu eenmaal niet op één dag.

Daarnaast willen we werknemers blijven stimuleren om hun loopbaan in eigen handen te nemen en in te zetten op competentieversterking. In dialoog met de werkgever is er zoveel mogelijk, maar je moet wel de stap durven zetten. Het gaat tenslotte om een gedeelde verantwoordelijkheid.

 

Meer info

Benieuwd naar de werking van de andere werkschakelpunten? In deze interviews delen de coördinatoren van werkschakelpunt Leuven, Aalst en de Kust hoe zij werkgevers en werknemers helpen. 

Meer algemene info? Bezoek www.werkschakelpunt.be