Nieuwe oproep innovatieve starterssteun in januari

Publicatiedatum
In januari lanceert VLAIO een derde oproep innovatieve starterssteun. Het programma wordt ingebed in het reguliere steunaanbod van VLAIO en de steun wordt uitgebreid naar een groter aantal starters.

Innovatieve starterssteun wordt een regulier programma

Voortaan wordt innovatieve starterssteun een terugkerend programma, ingebed in het reguliere steunaanbod van VLAIO. Innovatieve starterssteun richt zich tot starters die niet ouder zijn dan 2 jaar en die een pioniersrol in hun sector vervullen. De steun bestaat uit een vast subsidiebedrag van € 50 000, aangevuld met begeleiding door een VLAIO-partner en/of een bedrijfsadviseur van Team Bedrijfstrajecten (VLAIO).

Meer partners, meer starters

Het programma blijft ongewijzigd ten opzichte van de vorige oproep (2022). Wel betrekken we drie extra partners zodat we nog meer starters kunnen bereiken. Ook het totaalbudget van de oproep wordt opgetrokken.

De instroom van starters naar innovatieve starterssteun verloopt via de partners en via het VLAIO Team Bedrijfstrajecten. Naast Agoria, Sirris, Imec, Voka, Unizo, Netwerk Ondernemen, Start-it @ KBC, Birdhouse, Flanders’ Space en Flanders DC komen daar voor de volgende oproep 3 nieuwe partners bij: Flanders’ FOOD, BlueHealth Innovation Center en LRM - Limburg Startup.
 

Criteria en rangschikking voor selectie van het project 

Het project moet voldoen aan onderstaande criteria: 

  • Pioniersrol: verlegt de starter de grenzen van wat gangbaar is binnen zijn markt? Dat kan gaan om ontwikkeling van producten, diensten of (productie)processen, het als eerste toepassen van een technologie of wetenschappelijk inzicht of het als eerste toepassen van een nieuw businessmodel. 
  • Onzekerheden en aanpak: wordt er gewerkt richting een proof of business en/of proof of concept? Staat hier een inspanning tegenover van minstens het equivalent van een mensjaar of een kost van € 70.000? 
  • Kan het team en bijhorend netwerk het ondernemersproject dragen?  
  • Nemen de vennoten zelf voldoende risico op zich?  
  • Kan het project leiden tot een minimum van 5 VTE tewerkstelling tegen jaar 5 na einde project?

De starters die voldoen aan de criteria worden gerangschikt op groeipotentieel, waarbij de sterkste starters gesteund worden.  

Aanmeldingen en preselectie 

Deelname kan opnieuw enkel via één van de VLAIO-partners: Agoria, Sirris, Imec, Voka, Unizo, Netwerk Ondernemen, Start-it @ KBC, Birdhouse, Flanders’ Space (VRI), Flanders DC, Flanders’ FOOD, BlueHealth Innovation Center, LRM - Limburg Startup en VLAIO Team Bedrijfstrajecten 

De starter meldt zich zelf aan tussen eind januari en eind februari via de VLAIO-website en kiest op dat moment één van de VLAIO-partners. Elke VLAIO-partner kan uit de aanmeldingen een beperkt aantal starters als kandidaat voorstellen aan VLAIO voor de preselectie. De VLAIO-partner zal je begeleiden om je aanmelding zo duidelijk mogelijk te krijgen. 

Pitch in mei 

De voorstellen worden gescreend en de starters worden begeleid vanuit VLAIO Team Bedrijfstrajecten bij de uitwerking van hun ondernemersidee. De 100 sterkste starters mogen in mei meedingen naar de subsidie via een pitch. Na deze pitch zullen de geselecteerde starters een subsidie toegekend krijgen in de tweede helft van juni. 

 

Meer info? 

De oproep wordt in de loop van januari gelanceerd. Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief. 
Starters kunnen zich aanmelden op de website tot en met 28 februari 2023. 

Alle info over deze oproep vind je hier.