69 innovatieve starters krijgen steun om te groeien

Publicatiedatum
Uit de dossiers die ingediend werden voor de tweede oproep ‘innovatieve starterssteun’ werden 69 starters geselecteerd omwille van hun pioniersrol. Elk ontvangen ze 50 000 euro steun. Zo krijgen startende ondernemers begeleiding en financiering om hun vernieuwende ideeën op de markt te brengen. Dit moet in de toekomst meer dan 400 jobs opleveren en is goed voor een geschatte economische impact van ruim 300 miljoen.

Tweede oproep innovatieve starterssteun  

De tweede oproep innovatieve starterssteun werd begin 2022 gelanceerd. Deze steunmaatregel werd het jaar daarvoor ingevoerd omdat innovatieve starters doorgaans enkele drempels ervaarden bij de toegang tot reguliere subsidiekanalen. De innovatieve starterssteun focust net op deze groep, en voorziet 50 000 euro en ondersteuning voor beloftevolle starters. Het doel van de projecten is om financiers succesvol te overtuigen en verder te groeien.

Op deze manier steunen we jonge ondernemers die nog in een zeer onzekere fase zitten. Het financiële aspect kan een enorme drempel vormen om een bedrijf op te richten, en daar tonen we dat Vlaanderen in jonge starters investeert. De kandidaten zien er allemaal enorm beloftevol uit, en zullen een waardevolle impact hebben op het economische weefsel.

Jo Brouns
Vlaams Minister van Economie en Innovatie

Voeding, IT, en diensten 

Ook de tweede oproep leverde een breed scala aan innovatieve projecten op. 117 beloftevolle starters meldden zich aan en 78 dienden een steunaanvraag in. VLAIO selecteerde daaruit 69 starters omwille van hun pioniersrol en economisch interessant idee. Het grootste deel daarvan bevindt zich binnen de domeinen ICT, agro voedingsketen en diensten. De starters bevinden zich in alle Vlaamse provincies:  

 • West-Vlaanderen: 12 
 • Oost-Vlaanderen: 13 
 • Antwerpen: 17 
 • Vlaams-Brabant: 17 
 • Limburg: 8 

Stapsgewijs proces waar begeleiding centraal staat  

Bij de aanmelding konden de starters kiezen voor begeleiding door één van deze 10 leden van het VLAIO-netwerk: Agoria, Sirris, Imec-istart, Voka, Unizo, Netwerk Ondernemen, Start-it @ KBC, Birdhouse, Flanders DC en Flanders’ Space of het VLAIO Team Bedrijfstrajecten. Elke VLAIO-partner kon uit de aanmeldingen gemiddeld een 10-tal starters als kandidaat voorstellen voor preselectie. De voorstellen werden gescreend op de fit met de criteria en de 80 sterkste starters mochten in mei meedingen naar de subsidie via een pitch. De starters werden doorheen dit proces begeleid bij de uitwerking van hun ondernemersidee. Ze mogen maximum 2 jaar oud zijn en moeten een pioniersrol opnemen en een belangrijke economische impact ambiëren. Het project moet gericht zijn op het aanpakken van de uitdagingen met een realistisch plan en gedragen door een competent team.  

Voor alle 69 projecten samen werd een steun van 3.450.000 euro toegekend, waarvan de gezamenlijke economische impact bij succes wordt geschat op ruim 300 miljoen euro en het verwachte aantal jobs op meer dan 400.   

Van arbeidsintegratie over high tech sensoren tot zeewier 

Een van die starters is Track Abilities. Deze onderneming wil een persoonlijk begeleidingstraject aanbieden aan slachtoffers van arbeidsongevallen, gericht op professionele re-integratie. Track Abilities richt zich op mogelijkheden in plaats van op wat niet meer kan. Door die aanpak worden de arbeidscapaciteiten gemaximaliseerd.  

Ook WithVR zet in op begeleiding in een zorgcontext. Het bedrijf bouwt spreeksituaties na in virtual reality. Die situaties kunnen naar wens aangepast worden ter ondersteuning van mensen die logopedie volgen, aanbieden of onderzoeken. Hiermee willen ze verzekeren dat iedereen altijd en overal hun stem kan laten horen, ondanks hun spraakverschil.  

Een ander project is Olpas. Dit bedrijf maakt sensoren voor directe metingen van zwevende vaste stoffen in bijvoorbeeld waterzuivering, industrie of slibverwerking. Op termijn wordt de Olpas-technologie ook uitgerold in andere geavanceerde industriële processen in de voedselindustrie of in medische toepassingen.  

Ook GRO2 krijgt steun voor de ontwikkeling van een fotobioreactor voor de cultivatie van microalgen. De reactor zal gebruik maken van overbodige restwarmte en ruimtes van industriële sites. Microalgen zijn eencellige organismen die via een fotosyntheseproces biomassa creëren die gebruikt kan worden als alternatief voor tal van vervuilende stoffen. Het doel van het project is een duurzame cultivatie van microalgen en een gecentraliseerd oogstproces voor een volledige site.  

De missie van OceanBites is dan weer om gezond zeewier te integreren in hamburgers, salades, chips, brood, … Ze onderzoeken de technische en economische haalbaarheid van de aquacultuur van zeewier aan land. Zonder CO2 uitstoot, zonder gebruik van schaars drinkwater, en zonder gebruik van schadelijke pesticiden. 

Binnen het thema voeding werden ook Palau en Ecoterian gesteund. Palau werkt aan een app die op basis van de barcodes van voedingsproducten in de supermarkt de eco-score weergeeft. Die score is gebaseerd op CO2 uitstoot, verpakking, herkomst van ingrediënten.... De gebruiker heeft de keuze om op basis van die info een ecologisch bewuster alternatief te kiezen. Ecoterian ontwikkelde een app die je huidig dieet op vlak van duurzaamheid en gezondheid in kaart brengt. Aan de hand van gamification zal je onder andere jouw persoonlijke impact op de voet kunnen volgen, van dieet veranderen en nieuwe gezonde (en duurzame) recepten ontdekken. Je leert hoe je gezond en duurzaam kan eten en kan deze nieuwe gewoontes direct toepassen via de app.  

Alle innovatieve starters

Deze ondernemingen kregen steun via de innovatieve starterssteun:

Provincie Antwerpen:

 • FunFoo 
 • Arcadia Finance
 • Olpas bv
 • Palau
 • Moqqi Foods bv
 • SARKO
 • Provecta bv 
 • Kindred Spirits bv
 • MUTANI vof
 • Schatrond
 • Streetwaves bv
 • DSP Group

Limburg: 

 • Innervate   
 • Helios Technologies bv  
 • Co-Laden   
 • Track Abilities    
 • Geriatro   
 • SFINYO

Oost-Vlaanderen:

 • GraphQL Visualiser
 • OceanBites
 • OutKept
 • DYAMAND bv
 • withVR
 • Eniris
 • Fiscalo
 • Lelieur bv
 • Frolight bv
 • NW bv

Vlaams-Brabant:

 • STEP Belgium bv
 • Matteriall Nano Technology bv
 • Ecoterian bv
 • Contour Lab
 • TrajectX
 • MORO Essentials bv
 • ADLC
 • Extraqt bv
 • CTRL Home
 • Melimpus

West-Vlaanderen:

 • SalesNote
 • CoDek bv
 • Proage
 • Flow Energy
 • Metis United
 • Smart Symbols
 • Ghold bv 
 • CloudPiling

Bedrijven in oprichting: 

 • Hay Health
 • EnFoil
 • Robocon
 • Urbanisto bv
 • Opinry
 • Footprint
 • Make it Mine
 • Gro2
 • BitaGreen
 • Internet of Small Animals - IoSA
 • NexTrans
 • YEAT
 • B³ET
 • Forcebit 
 • Sticky Lemon
 • MyGrid
 • fLIGHTS
 • Testamentum
 • Seunie
 • Exoligamentz
 • Previso
 • BGD
 • Builtwins

Delen: