Dien nu je aanvraag in voor de kmo-groeisubsidie

Publicatiedatum
De laatste en derde oproep in 2022 voor de kmo-groeisubsidie loopt van 1 november tot 20 december. Heb je groeiplannen die aansluiten bij het thema internationalisering, digitalisering, innovatie, of circulair en duurzaam ondernemen? Dien dan snel je aanvraag in via het e-loket voor ondernemers.

Drie oproepen, vier thema's

Sinds 2021 wordt de kmo-groeisubsidie toegekend via competitieve oproepen. De eerste van drie oproepen is nu actief en richt zich tot groeitrajecten binnen de thema's digitalisering, internationalisering, innovatie, en circulair en duurzaam ondernemen. De subsidie dient om advies in te kopen of personeel aan te werven, en bedraagt maximum € 50.000 per groeitraject. 

Nieuw: verruiming thema 'duurzaam en circulair ondernemen'

Nieuw voor deze derde oproep van 2022 is dat het thema 'duurzaam en circulair ondernemen' een ruimere invulling krijgt. Tot nu konden alleen bedrijven uit de bouw- of de maakindustrie steun krijgen voor projecten waarbij werd ingezet op circulair ondernemen. Het thema wordt vanaf deze oproep sterk verruimd. Naast circulair ondernemen kunnen ook projecten gericht op energietransitie, klimaattransitie, milieu of biodiversiteit gesteund worden. Bovendien is er geen beperking meer qua sector, alle bedrijven kunnen een aanvraag indienen.

Komt jouw project in aanmerking?

Wil je weten of jouw groeitraject in aanmerking komt? Benieuwd naar voorbeelden binnen de verschillende thema's? 

Aanvragen via het e-loket voor ondernemers

E-loketondernemers.be, een initiatief van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO), is een overkoepelend online platform waar ondernemers of derden in naam van de onderneming subsidies, vergunningen, erkenningen, … over Vlaamse en lokale overheden heen kunnen aanvragen en/of opvolgen. Je vindt er ook de publieke gegevens van jouw onderneming terug en kan jouw e-Box Enterprise raadplegen. 

Hoe werkt het?

  • Ben je als zaakvoerder of bestuurder gekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)? Dan kan je onmiddellijk eenvoudig en veilig aanmelden via Itsme, eID of andere digitale sleutels.
  • Wil je dat een boekhouder, personeelslid of andere derde aanvragen kan indienen en/of opvolgen in naam van jouw onderneming(en)? Dan moet je hen eerst gebruikersrechten toekennen in naam van je onderneming.  

Eens aangemeld kan je het aanbod raadplegen en een aanvraag starten. Je wordt op een transparante en uniforme manier doorverwezen naar de aanvraagprocedure van de deelnemende partner.

 

Over de kmo-groeisubsidie

De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen ondersteunt bij hun eigen groeitraject. Dat groeitraject moet aansluiten bij één van deze vier maatschappelijke thema's. digitalisering, internationalisering, circulair en duurzaam ondernemen, innovatie. De kmo-groeisubsidie wordt toegekend via competitieve oproepen per thema. In 2022 worden drie oproepen voorzien waarbij telkens meerdere thema’s worden opengesteld. 

 
 

Meer info over wat de klimaat- en energietransitie betekent voor jouw bedrijf?

Hoe kan je als bedrijf energie besparen en zo je steentje bijdragen voor het verminderen van schadelijke CO2-uitstoot? Welke (financiële) steun kan je krijgen om je onderneming te verduurzamen? Waar kan je terecht voor advies en begeleiding rond dit thema en hoe pakken collega-ondernemers hun transitie aan?

Een antwoord op deze vragen vind je op onze overzichtspagina 'Klimaat en energie'!