Verruiming kmo-groeisubsidie voor 'duurzaam en circulair ondernemen'

Publicatiedatum
Heb je ambitieuze groeiplannen binnen het thema internationalisering, digitalisering, innovatie of duurzaam en circulair ondernemen? Bereid nu je project voor om in te dienen tijdens de volgende oproep die loopt van 1 november tot en met 20 december. Nieuw voor deze derde oproep van 2022 is dat het thema 'duurzaam en circulair ondernemen' een ruimere invulling krijgt. Tot nu konden alleen bedrijven uit de bouw- of de maakindustrie steun krijgen voor projecten waarbij werd ingezet op circulair ondernemen. Het thema wordt vanaf deze oproep sterk verruimd. Naast circulair ondernemen kunnen ook projecten gericht op energietransitie, klimaattransitie, milieu of biodiversiteit gesteund worden. Bovendien is er geen beperking meer qua sector, alle bedrijven kunnen een aanvraag indienen.

Verruiming naar energie- en klimaattransitie 

De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen ondersteunt bij een ambitieus groeitraject. Dat groeitraject moet aansluiten bij een belangrijk maatschappelijk thema. Daarom werkt de kmo-groeisubsidie sinds 2021 met competitieve thematische oproepen. 

Door de verruiming van het thema ‘duurzaam en circulair ondernemen’ naar energie- en klimaattransitie wil de Vlaamse overheid een extra stimulans geven aan bedrijven om bij te dragen aan het verduurzamen van de Vlaamse economie. Ook de minder energie-intensieve bedrijven moeten immers hun CO2-uitstoot reduceren om de doelstellingen van de Vlaamse Regering voor de reductie van broeikasgasemissies te kunnen realiseren. 

Aanvragen tussen 1 november en 20 december

De derde en laatste oproep van 2022 richt zich op de thema’s digitalisering, internationalisering, innovatie en duurzaam en circulair ondernemen. Wil jouw onderneming advies inkopen of personeel aanwerven voor het realiseren van een ambitieus groeitraject dat aansluit bij deze thema’s? Bereid dan nu je project en aanvraag voor, zodat je vanaf 1 november 2022 vlot kan indienen. Opgelet: Deze oproep sluit op 20 december 2022.

Welke projecten komen in aanmerking?

Binnen het thema 'duurzaam en circulair ondernemen' kunnen ondernemingen die via duurzame strategieën inzetten op energietransitie, klimaattransitie, circulair ondernemen, milieu of biodiversiteit, hun project indienen. 

Ook ondernemingen die innovatieve technologieën gericht op milieubescherming, energie- of klimaattransitie of het sluiten van materiaalkringlopen ontwikkelen of vermarkten en op die manier indirect bijdragen tot het vergroenen van de Vlaamse economie, komen in aanmerking binnen dit thema.

Voorbeelden:

  • Een producent van kunststoffen die de restwarmte van een bepaald productieproces wil aanwenden voor een warmtevraag in een ander productieproces. De producent neemt hiervoor een gespecialiseerd adviseur onder de arm om de warmtestromen in het bedrijf in kaart te brengen, een analyse van de optimale warmte-uitwisseling te maken en een technisch implementatieplan op te stellen.
  • Een koffiebranderij die voor de benodigde proceswarmte wil overschakelen van gas naar een meer duurzame warmtebron en advies inwint over de beschikbare duurzame technologieën en de impact ervan op de productieprocessen. 
 

De kmo-groeisubsidie in het kort

  • Voor kmo’s met een vestiging in Vlaanderen
  • Inwinnen van strategisch advies van een externe dienstverlener of de bruto loonkost van de aanwerving van een strategisch profiel
  • Maximum € 50.000 subsidie per groeitraject
  • Derde oproep voor de thema's digitalisering, internationalisering, innovatie en duurzaam en circulair ondernemen actief van 1/11/2022 tot 20/12/2022 23.59 u
 
 

Meer info over wat de klimaat- en energietransitie betekent voor jouw bedrijf?

Hoe kan je als bedrijf energie besparen en zo je steentje bijdragen voor het verminderen van schadelijke CO2-uitstoot? Welke (financiële) steun kan je krijgen om je onderneming te verduurzamen? Waar kan je terecht voor advies en begeleiding rond dit thema en hoe pakken collega-ondernemers hun transitie aan?

Een antwoord op deze vragen vind je op onze overzichtspagina 'Klimaat en energie'!

 

Delen: