Afvalverwerking 2.0

Recom staat voor Recyclage en Compostering. Het bedrijf richt zich op het breken, zeven en hergebruiken van allerlei soorten puin, beton en hout. Het grootste deel van dat materiaal komt van moederonderneming Croes nv dat afbraakwerken, grondwerken en wegenwerken verricht. Via een kmo-groeisubsidie trok Recom met Pieter Motmans recent een nieuwe medewerker aan om de processen te optimaliseren. VLAIO steunde die aanwerving met een kmo-groeisubsidie, duurzaam en circulair ondernemen. De vraag is, wat viel er dan nog te verbeteren? Recom was toch al circulair bezig?
kraan bij bouwafval

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 36% van de broeikasgasemissies in Europa. Een grote uitdaging voor de bestaande gebouwenstock, maar ook voor de bouwsector die verantwoordelijk is voor een belangrijk deel van afvalproductie, grondstofgebruik, waterverbruik en de uitstoot van schadelijke emissies. Zeker beton verdient daarbij speciale aandacht aangezien het basisingrediënt daarvan, cement, instaat voor 8% van de CO2 uitstoot wereldwijd. Daar kan dus een groot verschil gemaakt worden.

Van afval naar volwaardige bouwgrondstof

Beton vormt dan ook een belangrijke fractie van het materiaal dat nu verwerkt wordt. Recom breekt en zeeft het om het in een fijne fractie zeefzand en een ruwere fractie op te splitsen. Pieter Motmans: “momenteel zijn de materialen die we verwerken redelijk zuiver. Dat is nodig want we willen de verwerkte materialen weer inzetten in nieuwe gebouwen en daarvoor is Benor certificering noodzakelijk. Minder zuivere materiaalstromen, waarin bijvoorbeeld ook gipshoudend afval vermengd zit, kunnen we op dit moment niet zelf verwerken. Het alternatief is dat we dit dan uitbesteden aan derden. Dat willen we liever niet omdat we dan niet in kunnen staan voor de kwaliteit achteraf. We willen met Recom dus stappen zetten om ook die minder zuivere materiaalstromen zo te verwerken dat ze nadien weer bruikbare bouwmaterialen opleveren. Dat willen we doen voor Croes, maar meer en meer ook voor andere bedrijven. Dat betekent processen hertekenen, maar ook investeren in nieuwe installaties.”

Groene machines

Ook op het gebied van machines wil Recom vergroenen. Pieter denkt daarbij aan hybride machines die deels op elektriciteit, deels op fossiele brandstoffen werken. Het eerste is uiteraard schoner en wanneer Recom zelf materiaal verwerkt kunnen de machines ook zuiver op elektriciteit draaien. Maar vaak werken de machines ook in situ bij klanten. Het grote voordeel daarvan: materiaal kan direct ter plaatse ingezet worden. Zo bespaar je op transportkosten. Alleen is dan niet altijd gegarandeerd dat er elektriciteit voor handen is om de machines aan te drijven.

“En voor de generatoren kijken we naar de mogelijkheden van batterijen, die opgeladen kunnen worden met de aanwezige zonnepanelen. Zo reduceren we het aandeel fossiele brandstoffen in onze totale energiehuishouding”, aldus Pieter.

Ook op andere gebieden heeft Recom aandacht voor haar eigen, interne bedrijfsvoering en de impact ervan op het milieu. Zo werken ze momenteel aan een ‘groene’ parking op een braakliggend terrein. Daar planten ze bomen, hagen en bloemperken aan en voorzien ze ook laadpalen voor elektrische auto’s.

bouwafval

Actieradius vergroten via het water

Pieter: “We zijn met Recom overigens op zoek naar een nieuwe locatie aan het water. Als we materialen kunnen aan- en afvoeren via het water in plaats van de weg kunnen we op die manier op een milieuvriendelijke manier onze actieradius aanzienlijk vergroten: materialen kunnen voor een aanvaardbare prijs aanzienlijk verder worden getransporteerd.”

Conclusie: duurzaam ondernemen kan op heel wat verschillende niveaus binnen een bedrijf. Het is zaak je processen kritisch te bekijken en stelselmatig verbetermogelijkheden aan te pakken.

 

Ook een circulair businessidee? 

Spring je net als Recom bewust om met grondstoffen, en heb je een groeitraject voor ogen dat aansluit bij het thema circulair en duurzaam ondernemen? Dan kan je een dossier indienen voor de kmo-groeisusbidie.

Meer informatie over de kmo-groeisubsidie

Wil je weten of jouw circulair project in aanmerking komt?