Voedselveiligheid (FAVV)

Ondernemingen die voedingsmiddelen produceren, verpakken, opslaan, vervoeren of in de handel brengen, moeten steeds een registratie of toelating aanvragen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Ben je actief in de horecasector? Wanneer je alleen kamers met ontbijt aanbiedt of alleen dranken en/of voorverpakte levensmiddelen met een houdbaarheid van ten minste drie maanden bij kamertemperatuur verkoopt, dan volstaat een registratie. Alle andere horecazaken ontvangen een toelating. Zowel de registraties als de toelatingen moeten in horecazaken uitgehangen worden op een van buiten zichtbare plaats.  Ook wanneer je bijvoorbeeld maaltijden thuis maakt en via een online platform aanbiedt, heb je een toelating van het FAVV nodig.  

Wanneer je met levensmiddelen omgaat, moet je ook een attest van HACCP-opleiding kunnen voorleggen. Dit attest kan je bekomen door een opleiding te volgen bij een externe firma, maar kan ook gegeven worden door bijvoorbeeld de kok die in dienst is. Meer informatie over mogelijke opleidingen vind je op www.fanvanhoreca.be

Bij het FAVV vind je ook alle richtlijnen en formaliteiten die je moet vervullen in verband met import en export van levensmiddelen.   

INLICHTINGEN  

www.favv.be (over erkenningen, toelatingen en registraties; over export van voedingsmiddelen; over import van voedingsmiddelen)

Per provincie: 

FAVV ANTWERPEN
Amca-gebouw - 6e verdieping Italiëlei 4 bus 18   
2000 ANTWERPEN   
T 03 202 27 11 - F 03 202 27 903  
E-mail: info.ANT@favv.be  

FAVV LIMBURG
Kempische Steenweg 297 bus 4
3500 HASSELT
T 011 26 39 84 - F 011 26 39 85
E-mail: info.VLI@favv.be

FAVV OOST-VLAANDEREN
Zuiderpoort Blok B
Gaston Crommenlaan 6/1000 10de verdiep
9050 GENT
T 09 210 13 00 - F 09 210 13 20
E-mail: info.OVB@favv.be   

FAVV VLAAMS-BRABANT (VOEDSELVEILIGHEID)
Greenhill Campus, Interleuvenlaan 15 blok E
Researchpark Haasrode 1515
3001 LEUVEN
T 016 39 01 11 - F 016 39 01 05
E-mail: info.VLI@favv.be

FAVV BRUSSEL (EETWARENINSPECTIE)
Administratief Centrum Kruidtuin
Food Safety Center
Kruidtuinlaan 55
1000 BRUSSEL
T 02 211 92 00 - F 02 211 91 80
E-mail: info.BRU@favv.be

FAVV WEST-VLAANDEREN
Koning Albert I laan 122
8200 BRUGGE 
T 050 30 37 10 - Fax 050 30 37 12
E-mail: info.WVL@favv.be