Bedrijfsoverdracht

Maak je onderneming klaar voor de overdracht

Bij de overdracht van je onderneming is het van belang dat je je kennis overbrengt naar degenen die de onderneming zullen verder zetten, opvolgers of overnemers.

Wil je een goede prijs krijgen voor je onderneming dan moet ze aantrekkelijk zijn voor de potentiële kopers. Je maakt je onderneming aantrekkelijker door alsnog daar waar nodig aanpassingen door te voeren. Aanpassingen zijn mogelijk op velerlei vlakken: management, organisatie, juridisch, financieel, strategisch. Al deze aanpassingen zullen ertoe bijdragen dat kansen op een succesvolle verderzetting verhoogd worden. Vanzelfsprekend zal dit weerspiegeld worden in de waarde van de onderneming en dus ook in de prijs die je uiteindelijk gaat ontvangen.

Is jouw onderneming klaar? Doe de online tests

De resultaten van onderstaande online test geven je een goed beeld van de punten waaraan je moet werken om de onderneming voor te bereiden op een overdracht. Kies je test in functie van je keuze voor familiale opvolging, verkoop of professionalisering van het bedrijf.

Governance Scan

Corporate governance zorgt ervoor dat de onderneming op een goede en transparante manier wordt bestuurd, geleid en gecontroleerd, met als belangrijkste doelstelling waardecreatie op lange termijn. Professionalisering vormt de basis voor de verdere groei van je bedrijf. Waar staat jouw bedrijf op vlak van governance? Vul de governance scan in en kom te weten welke stappen jij kan zetten om je bedrijf verder te professionaliseren en het governance-kader van jouw bedrijf verder uit te werken.

Overname kompas

De vragen van het Overname kompas doen je nadenken over hoe het met je bedrijf verder moet wanneer je als ondernemer denkt om op pensioen te gaan. Het is een basis om deze problematiek verder te bespreken, binnen de onderneming maar ook met externen. Het kan ook de basis zijn voor een eerste oriënterend gesprek. Gaandeweg wordt duidelijk waar ondersteuning nodig is om het proces goed aan te pakken met zowel ondersteuning op maat van jezelf als van je bedrijf. Vandaar dat het belangrijk is dat je de vragen van dit Overname kompas persoonlijk beantwoordt.

Achtereenvolgens worden volgende aspecten bevraagd:

 • stand van zaken op vlak van de voorbereiding van de bedrijfsoverdracht
 • persoonlijke, financiële, fiscale en juridische aspecten
 • toekomstperspectieven voor de onderneming
 • de onderneming op de markt van over te dragen, te verkopen ondernemingen
 • je rol na de opvolging, overdracht of verkoop
 • contacten met externe adviseurs
 • ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid.

Werknemer wordt overnemer

Is jouw bedrijf klaar om over te dragen aan werknemers? Doe de scan en ontdek hoe jij je bedrijf het best voorbereidt.

De scan bestaat uit 5 luiken:

 • Hoe draag ik mijn bedrijf precies over?
 • Wat wil ik precies bereiken?
 • Wie krijgt welke rol?
 • Wie betrek ik op welk moment?
 • Hoeveel moet ik vragen en hoe maak ik dat betaalbaar

Naar werknemerwordtovernemer.be

Meer informatie nodig?

Download de brochure hieronder of vraag het informatiepakket bedrijfsoverdracht aan, ze worden gratis opgestuurd met de post.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: