Bedrijfsoverdracht

Het belang van deugdelijk bestuur bij bedrijfsoverdracht

Een professioneel ondernemingsbestuur helpt bij de voorbereiding van een bedrijfsoverdracht.

Het project ‘Vlaamse kmo's in Actie’, gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en uitgevoerd door GUBERNA en de VOKA Kamers van Koophandel van Oost‐Vlaanderen en Halle‐Vilvoorde, beoogt kmo’s te stimuleren en te ondersteunen bij een professioneel ondernemingsbestuur. Een fundamentele hefboom hierbij is het valoriseren van de raad van bestuur door het aantrekken van externe (onafhankelijke) bestuurders. De Vokawijzer “Externe bestuurders mee in de cockpit van uw bedrijf” geeft een antwoord op twee essentiële vragen van een ondernemer: “Waarom moet ik aan deugdelijk bestuur doen?” en “Hoe moet ik het aanpakken?” Hij bevat tevens een aantal nuttige leidraden ontwikkeld door Guberna.

Corporate governance - Code Buysse

Vaak staan externe bestuurders niet stil bij de opvolgingsproblematiek omdat ze het als een louter familiale aangelegenheid beschouwen. Ook weten ze niet altijd goed hoe ze het proces van de opvolging kunnen initiëren in het familiebedrijf. De Code Buysse stelt nochtans dat het waken over de opvolging één van de taken van externe bestuurders in de raad van bestuur is. Daarnaast stelt de Code Buysse voor om de regie van het opvolgingsproces in handen te leggen van de raad van bestuur en in het bijzonder de voorzitter ervan.

Is jouw onderneming klaar om met een actieve raad van bestuur te werken? Je moet de juiste balans vinden tussen de concrete governance behoeften van het bedrijf en de familie. Universiteit Hasselt ontwikkelde in opdracht van VKW-Limburg een corporate governance scan.

Wil je de werking van jouw raad van bestuur evalueren? Overweeg je om een functie als externe bestuurder op te nemen? Guberna ontwikkelde enkele interessante instrumenten, waaronder een toolkit voor de externe bestuurder en een leidraad voor de evaluatie van de raad van bestuur.

Een raad van advies kan een eerste stap zijn naar een actieve raad van bestuur. In de raad van advies worden geen beslissingen genomen, er worden hoogstens aanbevelingen geformuleerd. Meer informatie over de voordelen van een raad van advies lees je in de Code Buysse.

Deugdelijk bestuur bepaalt mee het succes van familiebedrijven. Goede familiale corporate governance creëert kritische hefbomen om een bedrijf op een juiste manier te laten veranderen en om familiebedrijven over verschillende generaties te laten groeien.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: