Bedrijfsoverdracht

Extra literatuur

BEDRIJFSOVERDRACHT & OVERNAME

8 belangrijke vaststellingen uit de studies 2019

De studie ‘Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen’ werd in het voorjaar van 2019 in opdracht van Agentschap Innoveren & Ondernemen uitgevoerd door Antwerp Management School en Universiteit Hasselt. De vorige studie werd uitgevoerd in 2015. Toen werden enkel ondernemers ouder dan 55 jaar bevraagd over hun intenties met betrekking tot bedrijfsoverdracht. In de studie van 2019 zijn ook pré-starters, starters en groeiers bevraagd over de mate waarin zij met een overname rekening houden bij hun start- en groeiplannen.

Voor elk onderdeel werden volgende documenten opgeleverd: een infographic die de studie samenvat op 2 pagina’s en een uitgebreid rapport.

De onderzoeken bevatten 8 belangrijke vaststellingen.

  1. minder dan de helft van de familiebedrijven verwacht een familiale overdracht
  2. de overdracht van leiding en eigendom wordt vooral praktisch voorbereid – vooral micro-ondernemingen wachten er mee
  3. overnemen lijkt niet aantrekkelijk voor starters …
  4. … maar wie start door overname, ziet voordelen
  5. de redenen waarom starters en groeiers overnemen zijn niet erg verschillend
  6. wie overneemt groeit sneller
  7. starters die overnemen en oprichters van een nieuwe zaak hebben een verschillende perceptie over de financieringsmogelijkheden van een overname
  8. starters en groeiers gebruiken verschillende kanalen om over te nemen bedrijven te zoeken

Deze 8 vaststellingen worden in dit document toegelicht.

 De presentaties van de voorstelling van de studie:

Bekijk het webinar over de resultaten:

Uw zaak verkopen, overlaten of stopzetten

Iedere zelfstandige ondernemer wordt vroeg of laat geconfronteerd met misschien één van de grootste uitdagingen in het leven: de moeilijke vraag naar de toekomst van het bedrijf of praktijk. Als zaakvoerder of eigenaar van een zaak sta je op dat moment voor een aantal cruciale keuzes: de zaak of praktijk overlaten binnen de familie, binnen de eigen werkomgeving, verkopen aan een ‘buitenstaander’ of zelfs gewoon stopzetten. Ongeacht jouw motieven is het van groot belang dat je als zelfstandige ondernemer tijdig begint te plannen zodat je alle beslissingen weldoordacht kan nemen.

Daarom bracht Integraal vzw de hernieuwde, inhoudelijk volledig geüpdatet versie uit van ‘Uw zaak verkopen, overlaten of stopzetten’. Dit standaardwerk rond bedrijfsoverdracht bundelt in heldere taal alle informatie die zaakvoerders nodig hebben om een gefundeerde beslissing te nemen rond de toekomst van hun bedrijf. Het boek beantwoordt vragen met betrekking tot de financiële, fiscaal-juridische, bedrijfseconomische en administratieve aspecten van bedrijfsoverdracht.

Vooruitziende zelfstandige ondernemers die zich met kennis van zaken willen voorbereiden op de opvolging, overname of stopzetting van hun zaak of praktijk, vinden in deze uitgave een heleboel tips en tal van professionele aanbevelingen.

Kostprijs: 35 euro (verzendkosten inbegrepen).

Te bestellen bij Integraal vzw, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel. Stuur een mail naar info@integraalvzw.be

Uw bedrijf optimaal verkopen

In 12 stappen van voorbereiding, over waardering tot overdracht

In het boek “Uw bedrijf optimaal verkopen” wordt je vakkundig begeleid doorheen de 12 stappen van het verkoopproces, zodat je tijdig en vooral met voldoende kennis elke fase vanaf de voorbereiding, de waardering tot en met de overdracht met de grootste kans op succes kunt volbrengen.

cover boek uw bedrijf optimaal verkopen

Deze 12 stappen en de daarbij behorende overnamescan geven je een duidelijk en visueel beeld van waar je je juist in het overnameproces bevindt, welke weg je nog te bewandelen hebt en vooral hoe je de continuïteit van je onderneming kunt behouden of verbeteren, zodat je meer waarde kunt creëren en dus een betere prijs kunt onderhandelen voor je zaak.

Dit boek is toegankelijk geschreven en richt zich tot bedrijfsleiders-eigenaars, accountants, boekhouders, advocaten en iedereen die te maken heeft met de overdracht van een onderneming.

Meer informatie over dit boek

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: