Extra literatuur

Uw zaak verkopen, overlaten of stopzetten

Iedere zelfstandige ondernemer wordt vroeg of laat geconfronteerd met misschien één van de grootste uitdagingen in het leven: de moeilijke vraag naar de toekomst van het bedrijf of praktijk. Als zaakvoerder of eigenaar van een zaak sta je op dat moment voor een aantal cruciale keuzes: de zaak of praktijk overlaten binnen de familie, binnen de eigen werkomgeving, verkopen aan een ‘buitenstaander’ of zelfs gewoon stopzetten. Ongeacht jouw motieven is het van groot belang dat je als zelfstandige ondernemer tijdig begint te plannen zodat je alle beslissingen weldoordacht kan nemen.

Daarom bracht Integraal vzw, zopas de hernieuwde, inhoudelijk volledig geüpdatet versie uit van ‘Uw zaak verkopen, overlaten of stopzetten’. Dit standaardwerk rond bedrijfsoverdracht bundelt in heldere taal alle informatie die zaakvoerders nodig hebben om een gefundeerde beslissing te nemen rond de toekomst van hun bedrijf. Het boek beantwoordt vragen met betrekking tot de financiële, fiscaal-juridische, bedrijfseconomische en administratieve aspecten van bedrijfsoverdracht.

Vooruitziende zelfstandige ondernemers die zich met kennis van zaken willen voorbereiden op de opvolging, overname of stopzetting van hun zaak of praktijk, vinden in deze uitgave een heleboel tips en tal van professionele aanbevelingen.

Kostprijs: 35 euro (verzendkosten inbegrepen).

Te bestellen bij Integraal vzw, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel. Stuur een mail naar info@integraalvzw.be

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen

Bedrijfsoverdracht is een complexe zaak, waarbij zowel emotionele als praktische uitdagingen moeten aangepakt worden. De veelheid van aandachtpunten vereist dat een bedrijfsoverdracht tijdig wordt voorbereid. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Antwerp Management School en Universiteit Hasselt met steun van het Agentschap Ondernemen in 2015 bij Vlaamse kmo's met een zaakvoerder van 55 jaar of ouder,. Er namen 544 bedrijven deel, ongeveer de helft micro-ondernemingen en de helft kmo’s. Het onderzoek doet zeven belangrijke vaststellingen:

  1. Bedrijfsoverdracht is aan de orde in een grote groep van ondernemingen.
  2. Heel wat bedrijven die binnen een termijn van 5 jaar een overdracht van leiding of eigendom voorzien, doen te weinig aan planning en voorbereiding van de overdracht.
  3. Hoge overnameprijzen t.o.v. beperkte beschikbare financiële middelen belemmeren overdracht van eigendom.
  4. Veel ondernemers maken te weinig gebruik van de bestaande informatie- en adviesmogelijkheden.
  5. 53% van de bedrijven denken aan een familiale opvolging, terwijl in 39% van de bedrijven een externe verkoop van de aandelen wordt overwogen. 8% denkt aan de liquidatie van de onderneming.
  6. 15% van de micro-ondernemingen denkt eraan om hun bedrijf te liquideren tegenover 2% van de grotere kmo’s.
  7. Het is voor vele bedrijven moeilijk om een geschikte koper te vinden.

Download de belangrijkste conclusies, samenvatting of volledige studie.