bijna lege horecazaak- foto van nathandumlao, unsplash

Nood aan financiële ademruimte

Betalingsverplichtingen uitstellen

Op momenten dat er minder inkomsten zijn, dien je eerst te onderzoeken hoe jouw bedrijf op korte termijn wat ademruimte kan krijgen.

Eén van de snelste manieren om de cashflow te optimaliseren, is de hoeveelheid geld die je bedrijf uitstroomt te verminderen. Bekijk dus concreet welke uitgaven je kunt uitstellen en welke niet-essentiële uitgaven je eventueel kunt schrappen. In de tijd die je zo wint, kan je al verder grondig nadenken over de stappen die jouw onderneming moet nemen op langere termijn.  

De overheid heeft verscheidene maatregelen genomen die toelaten om tijdelijk jouw liquiditeitspositie te verbeteren:

Fiscale verplichtingen

Door de coronacrisis komen heel wat ondernemers tijdelijk in financiële moeilijkheden. De fiscus biedt de mogelijkheid om een aantal fiscale verplichtingen uit te stellen:

Afbetalingsplan voor fiscale schulden

Als ondernemer kon je een afbetalingsplan voor bepaalde fiscale coronaschulden aanvragen tot 30 september 2021 indien je door de coronacrisis betaalmoeilijkheden had. Deze maatregel werd niet verlengd maar je kan wel nog steeds een afbetalingsplan aanvragen bij de Fiscus als je kampt met tijdelijke betaalproblemen. Hier lees je meer over het afbetalingsplan voor fiscale schulden.

Sociale zekerheidsverplichtingen

Ook de sociale zekerheidsverplichtingen kunnen door de coronacrisis zwaar doorwegen op je financiële ademruimte. Zowel voor je eigen sociale bijdragen als voor de RSZ-verplichtingen van je werknemers kan je de betalingen tijdelijk doorschuiven:

Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen 

Ondervind je als werkgever door de crisis moeilijkheden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, dan kon je bij de RSZ ook minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste, tweede en derde kwartaal van 2021 die verschuldigd zijn omdat je personeel tewerkstelt. Deze maatregel is afgelopen maar je kan nog steeds een aftbetalingsplan vragen onder het klassieke regime. Meer informatie over dit afbetalingsplan.

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Ben je zelfstandige in hoofd-of bijberoep met moeilijkheden door het coronavirus? Je kan een uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen vragen voor de alle kwartalen van 2021. Meer info over het uitstel van sociale bijdragen voor zelfstandigen.

Vermindering van voorlopige bijdragen 

Je kan als zelfstandigen die moeilijkheden ondervindt door het coronavirus, een vermindering vragen van je voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2021 (berekend op de beroepsinkomsten van het derde jaar dat voorafgaat) als de geraamde beroepsinkomsten van het jaar 2021 lager liggen dan bepaalde wettelijke drempels. Meer info over deze vermindering van voorlopige bijdragen.

Loonkosten

Bij ondernemers die door de coronacrisis financiële problemen ervaren, kunnen de loonkosten zwaar doorwegen. Via onderstaande maatregelen kan je ook deze kost tijdelijk verminderen:

Tijdelijke werkloosheid

Wie door de coronacrisis zijn werknemers (arbeiders en bedienden) tijdelijk niet kan tewerkstellen, kan zijn werknemers tijdelijk werkloos stellen voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021. 

De werknemers genieten van een tijdelijk verhoogde RVA-uitkering van 70%, en een supplement van € 5,74 per dag, ten laste van de RVA. 

Moet je als werknemer een kind opvangen ten gevolge van de (gedeeltelijke) sluiting van de school, kinderopvang of opvangcentrum voor gehandicapten, dan kan je ook een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Ook als het kind zelf in quarantaine of in isolatie moet om de verspreiding van het coronavirus te beperken kan hiervan worden gebruik gemaakt.

Meer informatie over Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vind je in de Subsidiedatabank.

Huurkosten

Door de coronacrisis hebben heel wat winkeliers en handelaars hun pand tijdelijk verplicht moeten sluiten, terwijl de betaling van de huur verder loopt. Ook deze uitgavenpost kan je tijdelijk verminderen:

Onderling akkoord huurder- verhuurder

VLAIO adviseert zowel de huurders als de verhuurders om op dit ogenblik vooral redelijk te zijn en rekening te houden met elkaars situatie. Het beste op dit ogenblik is om in onderling akkoord tot een (voorlopige) oplossing te komen, rekening houdende met elkaars mogelijkheden en belangen. Tijdens een gesprek kan je samen op zoek naar creatieve oplossingen. Een mogelijk oplossing zou bijvoorbeeld een tijdelijke vermindering van huur kunnen zijn, in ruil voor een verlenging van de contractduur. Algemene info over handelshuurovereenkomsten.

Leverancierstermijnen

Is het door de coronacrisis moeilijk om jouw leverancier op tijd te betalen? VLAIO adviseert je de betalingstermijnen te heronderhandelen met je leverancier. In een goede commerciële relatie heeft ook jouw leverancier belang bij het verder voortbestaan van jouw onderneming. Daarom kan jouw leverancier open staan voor een versoepeling van de betalingstermijnen. Besef wel dat het tijdelijk niet betalen voor jou wel liquiditeitsruimte biedt, maar tegelijkertijd liquiditeitskrapte creëert bij jouw leverancier.