bijna lege horecazaak- foto van nathandumlao, unsplash

Nood aan financiële ademruimte

Sectorale steunmaatregelen

Heel wat sectoren beschikken over specifieke maatregelen om ondernemingen door een crisis te loodsen. Zowel de overheid als de privésector biedt sectorale steunmaatregelen aan. We sommmen hier een aantal op, bij wijze van voorbeeld:

Cultuursector

Giften via State of the Arts (een open platform van kunstenaars en kunstwerkers): Via de solidariteitsactie SOS Relief kunnen mensen in financiële nood via een online platform financiële steun aanvragen. Aan de andere kant is er iemand die financieel wil bijdragen of ondersteunen. Wanneer vraag en aanbod overeenkomen zal de gever de rekeningnummer van de aanvrager krijgen en kan die zo een gift doen. Deze gift is volledig vrijwillig en zonder verdere uitwisseling van informatie. Je kan kiezen voor een bedrag van € 50, €100, € 200 of € 400 en slechts één keer steun ontvangen. Meer informatie over SOS Relief.

Sociale Economie

Start SOON

Broed jij op een sociaal, duurzaam, innovatief, participatief of coöperatief ondernemersidee? Dan kan je dankzij de steun van de Vlaamse overheid een begeleidingstraject volgen jouw idee om te zetten naar een sociale onderneming. Meer over dit begeleidingstraject voor sociale ondernemers.

Lening rond hernieuwbare energie 

Om ook sociale-economieondernemingen te stimuleren tot investeren in hernieuwbare energie kunnen maatwerkbedrijven een lening aanvragen via de website www.socialeeconomie.be/leningen-voor-hernieuwbare-energie.

Sportsector

 Ook voor de sportsector heeft de Vlaamse overheid in het kader van de energiecrisis maatregelen uitgewerkt:

  • Sportclubs die te kampen hebben met stijgende energiefacturen en aan bepaalde voorwaarden voldoen kunnen een subsidie aanvragen. Deze steun moet uiterlijk op 15 februari 2023 worden aangevraagd via de sportfederatie.
  • Sport Vlaanderen voorziet tevens sportnoodleningen voor sportclubs, sportfederaties of sportgerelateerde rechtspersonen (in samenwerking met de daarmee verbonden sportclub of erkende sportfederatie). Zij kunnen tot € 1 miljoen lenen aan slechts 1% rente over een looptijd tot 9 jaar. Feitelijke verenigingen komen niet in aanmerking voor deze lening. Deze lening kan je aanvragen van 1 februari 2023 tot en met 31 december 2024 via een online platform bij Sport Vlaanderen.

Meer informatie over deze steun in de sportsector.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: