bijna lege horecazaak- foto van nathandumlao, unsplash

Nood aan financiële ademruimte

Sectorale steunmaatregelen

Voor heel wat sectoren werden specifieke maatregelen uitgewerkt om ondernemingen binnen deze sector door de coronacrisis te loodsen. Zowel de overheid als de privésector biedt sectorale steunmaatregelen aan:

Creatieve en culturele sector

Relanceplan Mediasector

Met dit plan wil de Vlaamse Regering de Vlaamse mediasector stimuleren om extra in te zetten op digitalisering. Op die manier kunnen de mediaspelers beter inspelen op het veranderende mediagebruik en op de steeds sterkere internationale concurrentie. Er worden middelen voorzien voor 6 projectlijnen.  Meer informatie in het nieuwsbericht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media  35 mil­joen voor re­lan­ce­plan me­dia­sec­tor.

Dit plan is nog niet operationeel. Zodra er meer informatie beschikbaar is verneem je dit via de Subsidiedatabank Relanceplan Mediasector

Uitvoerende kunstenaars

Giften via State of the Arts (een open platform van kunstenaars en kunstwerkers): Via de solidariteitsactie SOS Relief kunnen mensen in financiële nood via een online platform financiële steun aanvragen. Aan de andere kant is er iemand die financieel wil bijdragen of ondersteunen. Wanneer vraag en aanbod overeenkomen zal de gever de rekeningnummer van de aanvrager krijgen en kan die zo een gift doen. Deze gift is volledig vrijwillig en zonder verdere uitwisseling van informatie. Je kan kiezen voor een bedrag van € 50, €100, € 200 of € 400 en slechts één keer steun ontvangen. Meer informatie over SOS Relief.

Audiovisuele sector

  • Garantiefonds VAF: Om de heropstart van de Vlaamse audiovisuele productiesector te ondersteunen werd er een garantiefonds opgericht om bepaalde coronagerelateerde risico’s te dekken vanaf 4 weken voor de start van een opname of tijdens een opnameperiode. Het garantiefonds loopt tot eind 2022 en wordt beheerd door het VAF (Vlaams Audiovisueel Fonds). Vanaf 9 februari kan je producties bij het VAF registreren, zodat ze door het garantiefonds gedekt kunnen worden. Meer informatie op de website van VAF > Garantiefonds.
  • Screen Flanders: Om de door de coronacrisis getroffen producenten te ondersteunen, en ervoor te zorgen dat al gesteunde audiovisuele werken in deze moeilijke periode alsnog kunnen worden gerealiseerd, heeft Screen Flanders een aantal versoepelingen binnen haar regelgeving doorgevoerd. Deze versoepelingen vervallen van zodra het ministerieel besluit wordt opgeheven. Meer over de versoepelingen Screen Flanders-steun door COVID-19.

Muzieksector

De muziekwereld organiseert ter aanvulling van de steunmaatregelen van de overheid zelf verschillende initiatieven in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting.

  • Met LIVE2020 willen een aantal spelers uit de Belgische livemuzieksector geld inzamelen om de collega’s die zwaar getroffen zijn door de crisis, te ondersteunen. Met het ingezamelde geld wil LIVE2020 de livemuzieksector ondersteunen (van muzikanten en dj’s over backliners, geluidstechnici, concertorganisatoren en podiumbouwers tot boekingsagenten, managers, enz.). Meer informatie over mogelijke oproepen
  • Het Belgian Music Fund richt zich op de relance van de Belgische muziekscene. Met eigen middelen en de steun van genereuze artiesten, fans, bedrijven en organisaties wil het fonds muziekprojecten ondersteunen uit alle hoeken van het land, en uit alle genres. Informatie over mogelijke oproepen van Belgian Music Fund.

Evenementsector

Belastingkrediet

De evenementensector zal worden ondersteund met een belastingkrediet van 25% op niet-recupereerbare gemaakte kosten dat onmiddellijk kan worden aangevraagd voor het inkomstenjaar 2021. Meer informatie over dit belastingkrediet.

Sociale Economie

Start SOON

Broed jij op een sociaal, duurzaam, innovatief, participatief of coöperatief ondernemersidee? Dan kan je dankzij de steun van de Vlaamse overheid een begeleidingstraject volgen jouw idee om te zetten naar een sociale onderneming. Meer over dit begeleidingstraject voor sociale ondernemers.