Aanmelden voor FINMIX

Gelieve alle velden in te vullen en je ondernemingsplan toe te voegen.

Naam + voornaam ondernemer
Je bent (selecteer 1 keuze)*
Definieer de fase waarin je zit (selecteer 1 keuze)*
Waarvoor zoek je financiering?*
Meerdere keuzes zijn mogelijk
Financiering
Is er al een externe financierder aan boord, vreemd vermogen opgehaald?*
Zijn de subsidies afgetoetst?*
Voor welk type van financiering sta je open?*