Onderhoudswerkzaamheden: de webtoepassingen voor verslaggeving van gesteunde projecten (eRapportering en Gebruikerspoll) en voor externe experten (PReT) zijn niet beschikbaar op woensdag 1 augustus van 9 tot 12 en op zondag 5 augustus van 9 tot 17 uur.

Aanvraagprocedure

Een projectvoorstel kan enkel in het kader van een oproep en binnen een bepaalde periode worden ingediend.

Lopende oproepen kondigen we hier aan en ook via nieuwsberichten. De uiterste indieningsdatum en de verplichte bijlagen vermelden we in een 'oproepdocument', evenals de info wat betreft de voorbesprekingen. Als je graag een voorbespreking wil, geef je bij de inschrijving ook de hoofdvragen en het onderwerp van het project op.

De oproep gaat gepaard met een infosessie (Presentatie infosessies 2017-2018) waarop je kan inschrijven. Tijdens de infosessies geven we nuttige tips, aandachtspunten en een stappenplan om een goed projectvoorstel uit te werken.

Het oproepdocument, de handleiding TETRA, de templates voor de aanvraag en de begroting, en het kostenmodel vormen de basis voor het indienen van een projectvoorstel.

 • 1

  De aanvraag wordt ingediend door de hoofdaanvrager. In het aanvraagdocument is een checklist om zeker niets te vergeten. Het oproepdocument geeft aan hoe en tegen wanneer je alles moet indienen. Je aanvraag wordt geregistreerd en je krijgt een ontvangstmelding.

 • 2

  We gaan na of je aanvraag volledig - zijn alle gevraagde documenten en gegevens ingevuld - en ontvankelijk is. Alle ontvankelijkheidscriteria staan opgesomd in de handleiding TETRA.

 • 3

  De adviseur die je project behandelt zal contact opnemen om je projectaanvraag samen te bespreken. Na dit gesprek kan je binnen de 5 werkdagen een annex aan uw projectaanvraag insturen van maximum 5 pagina’s verduidelijkingen.

 • 4

  De projectaanvragen (incl. eventuele annex) worden beoordeeld met advies van onafhankelijke externe deskundigen in besloten thematische colleges.

  TETRA-projecten en TETRA-voorbereidingsprojecten worden beoordeeld op 2 dimensies: ‘impact’ van het project en de ‘kwaliteit van de projectuitvoering’. De details van de evaluatiecriteria vind je terug in de handleiding TETRA. Op basis van de beschikbare informatie en het advies van de externe deskundigen, wordt een beslissing genomen door het beslissingscomité bij het Hermesfonds van Agentschap Innoveren & Ondernemen over de omvang van de subsidie evenals over de bijzondere voorwaarden en modaliteiten.

 • 5

  De lijst met gesteunde projecten wordt gepubliceerd op de website. Iedere hoofdaanvrager krijgt een brief met de motivatie van de beslissing.

De oproep voor projectaanvragen 2017-2018 in het kader van TETRA is geopend op 22 september 2017.

De oproep TETRA staat open voor onderzoeksgroepen van Vlaamse hogescholen en Vlaamse universiteiten, die actief bezig zijn met praktijkgericht onderzoek. TETRA projecten hebben tot doel beschikbare kennis te vertalen naar gevalideerde en direct bruikbare concepten of prototypes, die inspelen op de noden van en/of nieuwe markt-opportuniteiten bieden aan een ruime groep ondernemingen (kmo’s) en/of social profit organisaties. Er is daarnaast ook een kennisdoorstroming naar opleidingen aan de hogescholen en geïntegreerde opleidingen aan de universiteiten.

Meer informatie over de oproep kan je terugvinden in het oproepdocument. De uiterste datum voor de elektronische indiening van de projectaanvragen is dinsdag 23 januari 2018 om 12 uur ‘s middags (tetra@vlaio.be).

Infosessies en voorbesprekingen voor geïnteresseerde projectaanvragers:

 • Het agentschap organiseert twee infosessies en inschrijven hiervoor is verplicht:
  • maandag 23 oktober 2017 om 10.00 uur in Corda Campus NV, Kempische Steenweg 293/16 te Hasselt
  • vrijdag 27 oktober 2017 om 14:.00 uur in VAC, Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I laan 1-2 te Brugge
 • Aanvragen tot voorbespreking (1/2 h) doe je samen met je registratie voor de infosessie via de website.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail