In 't kort

Een proeftuin Industrie 4.0 is een collectief project gericht op de demonstratie van geavanceerde technieken in Industrie 4.0.

Samengevat

Voor wie?
onderzoeksinstellingen en semi-publieke intermediairen zonder winstoogmerk
Voor wat?
collectieve projecten om grote groepen bedrijven te informeren en te sensibiliseren over geavanceerde technieken in Industrie 4.0
Bedrag
max € 500.000, zijnde 80% steun, projecten gedurende 3 jaren

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Industrie 4.0

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail