Robot bediend met tablet

Proeftuin Industrie 4.0 – oproep 2018

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wat houdt deze subsidie in?

Industrie 4.0, Smart Industry, Industrial Internet of Things, Factory of the future, B2B/B2C, … Er komen nieuwe technologische en commerciële mogelijkheden om producten te ontwerpen, te maken en te verkopen. In een proeftuinproject tonen onderzoeksinstellingen een aantal mogelijkheden, gericht op specifieke sectoren en oplossingen.

Een proeftuin Industrie 4.0 is een collectief project gericht op de demonstratie van geavanceerde technieken in Industrie 4.0. Via onderzoeksinstellingen en semi-publieke intermediairen zonder winstoogmerk wordt een grote groep van bedrijven collectief gesensibiliseerd en geïnformeerd over nieuwe technieken die uit het onderzoek voortkomen. Daarbij zullen de onderzoekers oog hebben voor de industriële omstandigheden in verschillende sectoren. 

Industrie 4.0 richt zich in het bijzonder op de digitalisering van de industrie, met effecten op drie grote deelthema’s:

  • Slimmere producten, bijvoorbeeld waar software extra functies aan een fysiek product toevoegt, via snellere ontwerptechnieken, met duurzamer materialen, … 
  • Slimmere processen, waarbij men sneller, efficiënter, duurzamer en maatgerichter kan produceren, richting lot size one, 3D printing, digital twins, met predictief onderhoud, …
  • Slimmere business modellen, waarbij nieuwe klant-leveranciersverhoudingen ontstaan, derde betaler systemen, digitale platformen, gebruik van big data, …

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Industrie 4.0

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail