Robot bediend met tablet

Proeftuin Industrie 4.0 – oproep 2018

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Hoe vraag je deze subsidie aan?

Een aanvraag verloopt in een aantal stappen:

  • Korte vooraanmelding (niet verplicht, tegen begin september). U krijgt informele feedback of uw idee wel/niet lijkt te passen in de beoogde proeftuin Industrie 4.0
  • Formele indiening van een projectaanvraag voor 25 september 2018, zie de template in het aanvraagformulier
  • Beoordeling en selectie door VLAIO van de ingediende voorstellen
  • Beslissing door de Vlaamse minister van innovatie, voor einde 2018
  • Start van de goedgekeurde projecten rond 1 april 2019

De evaluatiecriteria staan vermeld in het oproepdocument. Gelieve deze kritisch na te kijken vooraleer je project in te dienen. 

Venster sluiten

Is er een template voor budgetberekening beschikbaar?

Het ‘kostenmodel’ vermeld in het oproepdocument verwijst naar de ‘Controlerichtlijnen calls 17-18 – Proeftuin Industrie 4-0.pdf’, eveneens op de deze website. Er is géén voorgedefinieerde template voor de budgetberekening. Je kan het budget in vrij formaat opmaken, rekening houdend met de controlerichtlijnen.

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Industrie 4.0

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail