Robot bediend met tablet

Proeftuin Industrie 4.0 – oproep 2018

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Hoeveel subsidie kan men krijgen?

Erkende organisaties voor onderzoek en kennisverspreiding kunnen per project, alleen of in samenwerking, een maximale steun verkrijgen van € 500.000. Dit is 80% van de aanvaardbare kosten.

Bedrijven krijgen geen rechtstreeks subsidie in deze regeling. Zij kunnen wel geholpen worden door de onderzoeksorganisaties die verplicht zijn een grote groep bedrijven te informeren, te sensibiliseren en te coachen.

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Industrie 4.0

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail