Oproep proeftuin industrie 4.0

Publicatiedatum
De Vlaamse Regering maakt in 2018 opnieuw 3,5 miljoen euro vrij voor ‘proeftuinen industrie 4.0’. De oproep staat nu open.
industrie 4.0

Wat is een proeftuin industrie 4.0?

Een proeftuin Industrie 4.0 is een collectief project gericht op de ontwikkeling van geavanceerde technieken in Industrie 4.0. De bedoeling is een grote groep maakbedrijven te sensibiliseren en informeren over de technologie van Industrie 4.0 en hen te stimuleren naar de toepassing toe.

Nieuwe projecten gezocht

In 2017 werden reeds 7 projecten in de Proeftuin Industrie 4.0 goedgekeurd. Ontdek ze hier. 

We zoeken nieuwe, complementaire projecten die zich richten op nieuwe thema’s, nieuwe doelgroepen en nieuwe samenwerkingen. Elk project dient minimaal een 100-tal bedrijven te kunnen bereiken via collectieve kennisverspreiding, vertaalonderzoek, coaching en sensibilisering.

Voorwaarden voor deelname

Voor het opzetten van een proeftuin komen kennisinstellingen, onderzoeksorganisaties en clusters in aanmerking indien ze voldoen aan de Europese voorwaarden voor collectieve innovatiesteun. Maximale steun bedraagt € 500.000 per driejarig project, met een subsidiepercentage van 80%. 

Deadline voor indiening is voorzien op dinsdag 25 september 2018. De definitieve steunbeslissing valt voor eind 2018.

Delen: